ИНФОРМАЛНО ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА COVID-19

Уважаеми Хора!

Няма значение къде се намирате сега по света.

Няма значение в коя държава живеете и каква е нейната политика.

Няма значение какъв е полът ви и на каква култура сте наследници.

Няма значение какви езици говорите и на кой Бог се молите.

Да, ние сме различни, но ставаме еднакви когато опасността е една и тя заплашва да ни отнеме това, което ни е дадено свише – животът.

Да погледнем по друг начин на страховитата абревиатура COVID-19:

Call                      Апел за

Our                      нашето

Vital                     жизнено

Intelligent            разумно

Decision               решение

19 = 1                 Начало

Това е нещо съвсем различно, което ни засяга лично.

Формално оцеляването ни има значение за статистиката – регионална, национална, глобална.

Неформално оцеляването ни има значение за най-близкия ни кръг от хора, с които сме свързани по кръв, по любов или по съдба.

Информално оцеляването ни има значение за нас самите – дали ще бъдем от тези, които ще продължат да се радват на светлината и да боготворят свободата, да видят на света чудесата и да се насладят на съдбата.

Душите ни трябва да оцелеят, за да се погрижат за оцеляването на телата ни!

Оцеляването зависи от всеки един от нас.

Бъдете силни! Бъдете отговорни!

Бъдете живи и здрави!

Човек – един от Вас

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНО ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА COVID-19

02.02.2020

Познай себе си и бъди свободен информален иноватор!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 02.02.2020

ИНФОРМАЛНОТО МИСЛЕНЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Писмо до един ренесансово мислещ млад човек по повод

30 г. от 10.11.1989 г.

По времето на моето детство, юношество и младост нас ни подготвяха от ученическата скамейка за „ренесансови” хора.

Погледни мотото на Международната детска асамблея “Знаме на мира”  под егидата на ООН: Единство, творчество и красота”. Името и девизът на асамблеята са заимствани от философската система на Николай Рьорих (1874-1947) – руски художник и философ със световна слава. Асамблеята от 1988 г. постига рекорд, посрещайки в България участници от 135 държави. „Асамблеята е нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира. Подкрепена е от ООН, неговите подразделения ЮНЕСКО (за образование, наука, култура) и УНИЦЕФ (за децата), както и от други международни организации. През 1987 г. ООН удостоява „Знаме на мира“ със званието „Вестител на мира“ (wikipedia).

По време на моето ученичество и студентство ние имахме безплатен достъп до всякакви клубове, кръжоци и школи: аз съм възпитаник на „Школата по етнография” (10 г.) в Двореца на пионерите (днес Национален дворец на децата) и кръжока по „Фототехника” (4 г.) в Централна станция на младите техници (закрита).

Посещавала съм курсове по художествено слово и ораторско майсторство, пантомима и модерен балет, пеех в хор.

През целия ми ученически и студентски живот съм била член на местните ръководства на националните детски и младежки организации.

По време на градски и национални бригади съм ръководила десетки и стотици връстници като член на Батальонен комитет на 17 г. и зам.-командир на строителен батальон на 20 г.

Принудени бяхме, в най-добрия смисъл на думата, да мислим и действаме ренесансово, защото вървяхме към „светлото комунистическо бъдеще”, което никога не дойде.

По онова време имаше друг ЕС, който се наричаше „Съвет за икономическа взаимопомощ” (СИВ), и алтернатива на НАТО, която се наричаше „Варшавски договор”.

После по нечия воля дойде Перестройката, Преходът и Промяната.

Питането е към какво?

Посоката на историята накъде тръгна: напред и нагоре или назад и надолу?

По някакъв странен начин историческите събития изтриха като с гумичка „ренесансовото мислене” на моето поколение и животът ни потъна в прагматизма и материализма на новокапитализма.

Получихме повече права, но в един строго регламентиран приватизиран свят.

Пътят ни напред вече зависи не само от човешкия, но и от изкуствения интелект.

Препускащото житейско време вече не позволява да се компенсират пропуските ни от който и да е отрязък от него.

Предизвикателствата на историческото време изискват от нас готовност за постоянна промяна на знанията, уменията и компетенциите (чрез учене през целия живот), ако искаме животът да не ни изхвърли зад борда.

Практиката показва, че всеки харесва детството и младостта си, независимо как са преминали те.

По тази причина на идеологическата сцена се сблъскват толкова различни и противоположни позиции.

При по-продължителен живот обаче, особено в две принципно различни епохи, а днес не само на прага на два века, но и на две хилядолетия (рядък житейски шанс), имаш база за сравнение между това, което е било, и това, което е днес.

Проблемите, които се изправят пред нас, никога не са плод на някакви зли сили, които искат да ни покажат, че медалът има и друга страна.

Проблемите възникват от неумението да (си) обясним, да разтълкуваме и да разберем защо изобщо сме „тук и сега” на тази Земя.

Поздравявам те за това, че млад човек като теб, се е ангажирал да обединява хора от цял свят под формата на триалози за синергията между науката, изкуството и технологиите (http://relogia.net/)

При всички случаи ходът на историята е само напред и преобразованията й трябва да носят нови имена, ново съдържание, стъпвайки на най-добрите традиции от хилядолетните човешки постижения.

По този повод достигам до извода, че новата епоха, към която се стремим, ще бъде информалната епоха на многополярността (в политиката), толерантността (между народите), заедността (в икономиката) и вариативността (в културата), а новото „ренесансово мислене” е информалното мислене като интердисциплинарно, полифункционално и полисемантично.

д-р Таня Желязкова-Тея

Преживяла по равни части от „развития социализъм” и „постмодерния капитализъм”, отправила взор към предстоящия „иновативен информализъм”

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНОТО МИСЛЕНЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ

ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Креативната индустрия все повече набира мощ и превзема териотрии. Обяснението е просто. Дигитализацията на съвременния живот доведе до увеличаване на свободното време на хората, а те все повече искат да преживяват постоянни положителни емоции по всяко време и навсякъде. Точна както се случва чрез информалното образование / обучение / учене като неинституционализирано, неорганизирано, несистематизирано и неструктурирано натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетентности в процеса на живеене на хората от всички възрасти. По този повод предприемачите следва да се замислят как да превърнат всеки бизнес (включително извън креативната индустрия) в креативен. Ето няколко примера.

1

Предоставянето на медицински услуги не е само търговска дейност, но и поле за развитие на медицината и затова връзката с медицинските университети е пряка. А тяхната история се превръща в история на медицината, която е достоен обект за създаване на медицински музеи. През 1985 г. във Варна е открита „Музейна сбирка по история на медицината”, която днес е част от структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванчов Стоянов” – Варна.

Паметен медал на този университет, заедно с Паметен медал в чест на 100 г. на Медицинския университет в София (2017 г.), днес красят колекцията от подаръци в Музея по история на медицината, открит през 1990 г. към 260 годишния (2018 г.) Първи Московски държавен медицински университет „И.М. Сеченов”, по-известен като Сеченовския университет. Университетът е център за академично, научно и ресурсно превъзходство в системата на здравеопазването на Русия. Музеят към университета притежава Портретна галерия, колекции от нумизматика и знакови отличия (ордени и медали), медицински инструменти  и прибори, лични фондове на медици, книжни паметници и нагледни пособия. В подаръчната сбирка може да се види и икона на Св. Йоан Рилски Чудотворец, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон на българските будители и на Фондация „Институт за информални иновации”.

Връзката с България е пряка. В колекцията на музея се намират два портрета на младия и утвърдения Николай Иванович Пирогов, който оперира и лекува в българските земи по време на Руско-турската война 1877-1978 не само руски войници, но и много българи. Паметникът му стои пред Сеченовския университет в Москва, а в София неговото име носи УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – водещо в областта на спешната и бедствената медицина болнично заведение, по-известно като Пирогов.

2

Единственият у нас вечерен информационен всекидневник, излизал в годините на социализма в. „Вечерни новини”, е вече легенда. Но вечерката на Москва живее от 95 г. и е най-старият вестник на града, който не е преставал да излиза нито един ден, включително по време на войната. Днес в редакцията на „Вечерняя Москва излизат 6 издания: ежедневно делово издание, седмичник за семейно четене, в. „Москва. Център” на Централния административен окръг, в. „Южные горизонты”  на Южния административен окръг, в. „Новые  округа” на Троицкия и Новомосковския административен окръг, в. „Москва вечерняя” – съвместен проект с Московското метро, който вечер се раздава безплатно в метрото. Редакцията редовно участва в Акцията „Ден без турникети”, която се провежда почти всеки месец в Москва. Огромното помещение на редакционните отдели събира стотици майстори на словото и печата, които не се притесняват от присъствието на „туристи” в редакцията, набирайки и отразявайки новините от мегаполиса, Русия и света. А мрежовата „Вечерка ТВ” работи по проекти като „Московско качество”, събиращ мнението на гражданите, „Народите на Москва” (100 народности), в който участват и чужденци с представители от посолствата. Оперативните събития могат да се следят на портала, поддържан от редакцията. Към нея работят клубове на младите журналисти, учителите и политолозите. Слоганът за 2019 г. е „Правим вестника заедно с читателите”.

3

Тази година изложбата за достиженията на народното стопанство, по-известна като ВДНХ, отбеляза своята 80 годишнина след мащабна реконструкция за връщане на историческия си вид в компанията на 50-те най-големи изложбени центрове в света. Заедно с парк Останкино, ВДНХ е разположена на 325 хектара, на чията територия са изградени 49 обекта – архитектурни шедьоври, признати за паметници на културното наследство. Днес легендарните исторически павилиони на отделните републики в състава на СССР са превърнати в съвременни музейно-изложбени проекти, включително с Дворец на бракосъчетанията. В Парка на занаятите работят 13 тематични работилници и производствени цехове. Няколко павилиона Экспо домакинстват на главните изложби и крупните форуми, концерти и срещи. Няколкото парка: Останкино, Ландшафтен, на знанията и на тематическите атракциони предлагат ежедневно занимания за всички възрасти. Оказа се, че в историята на комплекса има българско присъствие. Изготвилите „Лентата на времето” в Музея на ВДНХ са избрали за периода 1964-1967 г. снимка на първите държавни и партийни ръководители на България и СССР. Тук историята се уважава и съхранява, за да служи като отправна точка за иновативни проекти.

4

„България на длан – макети на открито“ е образователен културно-исторически проект, който чрез специално изработени умалени копия-макети на знакови сгради,  представя България като част от европейското и световното наследство на ЮНЕСКО, събрано на едно място. Проектът набира популярност от 2005 г. с макети на закрито, но само на известни архитектурни обекти от цялата страна. А как изглежда това като карта на града?

Павилионът „Макет на Москва” е открит на 29.09.2017 г. на Люляковата алея на ВДНХ, а този месец излезе от реконструкция заради разширяването на представената територия – 368 кв. м., на която се представени 20 хил. сгради в мащаб 1:400. На картата могат да се намерят обекти, свързани с България: Паметникът на Кирил и Методий, Паметникът параклис на руските гренадири, паднали в боя под Плевен по време на Руско-турската война 1977-1878 г., Българският културен институт, българският ресторант „Баба Марта”. При проектираното следващо разширение на картата, в нея ще влезе и Посолството на Република България в Москва.

Павилионът е изложбен център за градоустройственото развитие на Москва „Мосградекспо” на департамента за градостроителна политика на града, който издава периодично печатни издания на отделни теми: Средновековно строителство (църкви, стените и кулите на Кремъл), Железопътните гари на Москва (9 за различните направление). Системата за управление на макета позволява да се фиксират отделни системи (Кремъл; уникални съоръжения; театри и киноконцертни зали; музеи и изложбени зали; булеварди, улици и мостове; хотели; храмове и манастири; реновация) или целият макет да се осветява в четири режима: ден, нощ, облаци и дъга. На всеки кръгъл час в работни дни и на всеки половин в празнични дни на голям екран се представят 5 светотехнически шоупрограми от 3 минути по темите: „История на Москва”, „Архитектурните стилове на Москва”, „Времената на годината”, „Мегаполисът Москва”, „Най-добрият град на земята” по песен със същото име от 1964 г. в изпълнение на Муслим Магомаев  https://www.youtube.com/watch?v=GPrWON4vCzQ).

 5

Бившият павилион „Земеделие” на ВДНХ днес е превърнат в Център „Слово” ново изложбено и образователно пространство, което разказва за историята, настоящето и бъдещето на кирилската писменост. За разлика от открития през 2015 г. „Двор на кирилицата” в комплекс „Стара Плиска” в България, отличаващ се със своята физическа мащабност и основен акцент върху кирилицата, новият център предлага поглед върху словесността от древността до наши дни. А върху 12 платна са изведени основните исторически акценти, свързани с кирилицата от IX до XX в., съпоставени с главните събития на културния, духовния и политическия живот в Русия и света. Съвсем естествено е присъствието на България не само в исторически, но и в съвременен план със снимката на Националната библиотека и паметника на Кирил и Методий пред нея. Заслужава да се отбележи „Дървото на азбуките на основата на кирилицата”, в което съществен клон се пада на българската азбука. Еспозицията разполага с 18 тематични къта за интерактивно образование по пътя на информалното учене. Тук може да се общува реално с музейните експонати – да се пипат, да се сяда по тях, да се отварят шкафовете, за да се видят и чуят странни истории, да се слушат фолклорни приказки, поверия и песни.

6

Съществена част от Парка на знанията на ВДНХ заема образователния технокомплекс за деца и възрастни „Техноград”.  Охладиха желанието ми да го разгледам с пояснението, че това не е изложба, а реално иновационно-образователно пространство с работилници в 5 сектора: Сервис (5 професии), Арт (13 професии), Пром (6 професии), Цифра (12 професии) и Урбан Техноград (13 професии). Предлагат се 5 направления на обучение: курсове, майсторски класове, ваканции с полза, екскурзии и Център за развитие на кариерата. В Центъра могат да се проверят склонностите към отделни професии, да се състави автобиография и да се планира кариерата, независимо от възрастта и образованието.

Не е ли дошло време работодателските организации в България да поставят началото за изграждане на подобни комплекси не само с образователни, но и с производствени цели. Професии се усвояват с правене, е не само с четене и гледане.

Предложените примери за креативен бизнес нито са сложни, нито невъзможни. Иска се полет на мисълта, стремеж към успех и предприемачески дух. Времето е дошло. Ресурсите – човешки, материални и финансови – трябва да се намерят.

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Пътеводителят за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” като Школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ е общодостъпен

През 2018 г. Ви информирахме за излизането на първата книга, създадена по инициатива на Фондация „Институт за информални иновации” (http://iii-bg.org/blog/?p=809).

Тази година посрещнахме Деня на Съединението с електронното издание на „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”. Министерството на образованието и науката, като поръчител на изданието, го направи общодостъпно в своя сайт (http://www.mon.bg/bg/27 – В помощ на класния  >   Материали за часа на класния ръководител).

За отзиви и връзка с авторите (д-р Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) използвайте специалната поща: liubopitko@iii-bg.org!

 

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за Пътеводителят за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” като Школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ е общодостъпен

„УМНИЯТ ГРАД” като школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Колкото по-голям е един град, толкова по-неизбежна е неговата цифровизация. Управлението на информацията и процесите в градовете милионери (с над 1 млн. жители) вече е невъзможно без създадения до този исторически момент изкуствен интелект. Това е бъдеще, от което няма как да избягаме. И колкото по-рано го посрещнем, но с разум, толкова по-добре за всички.

Дигитализацията на всички сфери на живота в тези градове изправят неговите жители пред необходимостта да се учат информално как да се справят с проблемите си не чрез посредничеството на хора, а с помощта на новите „умни технологии”. Информално, защото в това уникално образование като неинституционализирано, неструктурирано и несистемно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетенции в процеса на живеене на хората от различни възрасти, учителят е самият живот. До вчера някой те е обслужвал и ти е помагал да вземаш своите житейски решения, от днес се изправяш пред софтуерна програма и трябва да се научиш в крачка как да работиш с нея, за да успееш да получиш необходимия продукт или услуга.

Как може да изглежда една цифрова столица? Какво представлява „Умният град” на примера на мегаполиса Москва? Това е цялостна и взаимосвързана интелигентна структура за комфортен живот, който започва от дома. Умният дом” разполага с Wi-Fi HD видеокамера, със сензори за движението и отварянето, за газта, дима и изтичането, с умни лампи и розетки, с контролер „Умен дом”. В сградата се осъществява видеонаблюдение в системата на жилищно-комуналното стопанство и отчет на ресурсите – осветление, отопление, вода, чистотата на въздуха.

В Единния диспечърски център на града се наблюдават изразходването на ел. енергия, отоплението, санитарната техника и сметосъбирането, канализацията, асансьорите, благоустройството, уличното осветление, фасадните работи и покривите, поддържането на горите и парковете, осъществява се мониторинг на градската техника.

Проектът за реновация (ремонт и обновяване) на сградния фонд започва от дворните пространства, от архитектурата на сградите до входовете на етажната собственост и апартаментите. 300 строителни обекта са под денонощно видеонаблюдение от началото на строителството до предаването на обекта. Управляеми цветни камери с висока резолюция, увеличаващи изображението 30 пъти, способни да издържат на рязко изменение на температурите, показват всичко, което се случва на строителната площадка.

Най-близо до хората е «Умната клиника», която разполага с електронна регистратура за електронни документи (застрахователни полици, електронни застраховки, социални карти за жителите на града, универсални електронни карти). След регистрация в системата и електронния регистър с електронна карта, отивате на прием при доктора, който ви назначава лабораторни изследвания с най-съвременна цифрова диагностика и ви оформя електронна рецепта. Плюсовете за пациента: приемственост на информацията в различни медицински организации; обосноваване на решението за назначаване на медицинските процедури и препарати; безопасност на данните (използват се няколко бази данни и защитени канали за предаването им). Ето как за пет години от работата на системата в здравеопазването «Бъдещето стана настояще»:

Било Станало
Опашки в поликлиниките. Достъпност на терапевтите 98 %, а на педиатрите 86 %.
Чакане за прием с часове пред вратата. 89 % от пациентите попадат на прием в рамките на 20 мин. от назначеното време.
Запис за прием само в регистратурата. 58 % се записват за прием самостоятелно,

30 % дистанционно.

Всички записи на ръка и на хартия. Компютър и принтер на всеки лекар.
Недоволни пациенти. 85-90 % от пациентите са удовлетворени от посещението на поликлиниката (по резултати от анкетите за удовлетвореност).

Цифровото здравеопазване включва още «умна медицина» с персонализиране на грижите и телемедицина.

Умното училище не е само съвременна образователна среда, а комплекс от дигитални процеси. Интерактивните уроци се провеждат по електронни сценарии.  Всички учебници се намират в таблетите на учениците. В бюфета има само полезни продукти. Училището практически е недостъпно за странични хора. Родителите следят онлайн за посещаемостта в училището и успеваемостта на децата си. „Умният клас” разполага с електронна дъска, интернет, ел. библиотека. И учители, и ученици използват столичния образователен интернет телеканал. Това по естествен път поражда и умните проекти на учениците.

Интелектуализирана е и транспортната система, в която има транспорт за всеки – от обществения транспорт до личните автомобили, от безпилотния транспорт до велосипедите под наем. Транспортни приложения могат да съставят маршрута на обществения транспорт до всяко желано място. В проект е «Умната спирка», а реалност е умната зебра. Пресичането на кръстовищата пести време, защото то може да се осъществи  едновременно във всички посоки, включително и по диагоналите.

«Умният град» предоставя многобройни електронни услуги за бизнеса чрез няколко портала: портал за доставчици, инвестиционен портал, електронен чиновник.

«Умният град» се нарича павилион на ВДНХ в Москва, който приоритетно покани посетители от всички възрасти в рамките на акцията «Ден без турникети» през месец май 2019 г., за да покаже скритите електронизирани процеси на града. Дигиталните услуги вече са навсякъде: в жилищните домове, училищата, университетите, болниците, бързата помощ; в бизнес центровете, търговските центрове, банките, инкасото, фабриките; в полицията, охраната и безопасността (система за идентификация), специалната и почистващата техника; в администрацията и медиите. Експозицията се състои от 12 интерактивни зони. На изложбата можеш да сложиш VR-очила и да влезеш в ролята на машинист на нов влак на метрото, да проведеш виртуална диагностика на организма си, да поговориш с жизнерадостен робот.

Мотото на специалната интерактивна експозиция е: „Умният град – това е град, където има време за това, което действително е важно».

Публикувано в Иновации | Коментарите са изключени за „УМНИЯТ ГРАД” като школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

ИНФОРМАЛНО, занимателно и оригинално. Из опита на мегаполиса

Културно-туристическата програма на руската столица Москва е толкова наситена, че човек е принуден да ограничава желанията си да види всичко интересно. Годишният календар на проявите е запълнен със събития от всякакъв характер: от безплатни дни за посещения на московските музеи (без федералните) всяка трета неделя на месеца, до няколкодневни, седмични, месечни или сезонни изложби, фестивали, акции, панорами, празници. Част от събитията са уникални и ако се пропуснат, никога няма да се повторят. Други са циклични – през определен период или годишни.

„Денят без турникети” не е обикновен „Ден на отворените врати”, който правят всички. Основна задача на акциите е демонстрация на бизнеса отвътре с възможността на граждани и гости, туристи и журналисти да се докоснат до реалната работна среда на иначе недостъпни обекти или такива с входна такса.

В Деня без турникети може да се общува с основателите на компаниите, да се посетят безплатно търговски и градски обекти, да се види какак работят предприятия, фирми, телевизии и редакции на СМИ, културни и спортни центрове.

В акцията канят на екскурзия всички желаещи технопаркове, предприятия с ръчен труд (манифактури), IT компании и много други, които се представят в контекста на темите «Създаваме бъдещето», «Супермаркети 4.0», «Народен бизнес», «Архитектура на мисълта», «Концептуален отдих», «Цифров разум», «Работна среда», «Пряко излъчване».

Огромен интерес към инициативата проявяват семейства с деца не само от образователна и възпитателна гледна точка, но и от икономическа – в обикновен ден те трябва да заплатат няколко билета за посещение на същите обекти.

Например детски технопарк „Наукоград”  е създаден по частна инициатива на територията на Московския финансово-юридически университет и притежава уникален „Музей на развитие на науката и техниката”, където е представена еволюцията на  технически устройства от XVIII в. до наши дни – от учебен модел на паров двигател и музикална кутия на 120 г. до промишлев робот. В лаборатории по робототехника,  IT технологии, графичен и промишлен дизай и архитектура ученици усвояват професиите на бъдещето,  а в авиотренажора  от кабина на самолет ЯК 40 се занимават в лятната школа «Авиатор».

Наблюдателната площадка „PANORAMA 360” е  расположена на 89 етаж на кулата „Федерация-Восток“ в комплекса Москва-Сити и е най-високата в Европа,   демонстрирайки панорамни гледки на града. В „Деня без турникети” гостите имаха възможност безплатно да видят интересен филм за историята на Русия, да посетят развлекателните зони,  да опитат продукцията на най-високата в света фабрика за сладолед «Чистая линия», да си направят снимка за спомен на фона на целия комплекс Москва-Сити.

За 2019 г. са планирани 8 акции през месец, а от юли до октомври – всеки месец. Всяка акция се провежда в три последователни дни, единият от които е почивен ден. В някои предприятия има ограничения на възрастта (наличие на паспорт) заради характера на извършваната дейност. Възможностите за посещия са териотриално, времево и охранително ограничени, поради което задължително се прави предварителна регистрация по график.

Участвайки в акцията, всеки може да открие за себе си нещо ново, да придобие полезен навик или да се запознае с перспективни разработки в областта на образованието, науката, изкуството, бизнеса. Какво по-добро и интересно средство за нашето уникално информално образование като неструктурирано и несистемно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетенции в процеса на живеене на хора от различни възрасти.

Институт за информални иновации

 

Публикувано в Добри практики | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНО, занимателно и оригинално. Из опита на мегаполиса

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Фондация „Институт за информални иновации” посрещна Деня на будителите с продукта от едногодишния проект „Наръчник за ученическото самоуправление”.  Точно преди година заместник-министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова подкрепи проекта и Министерството на образованието и науката стана поръчител за създаването на съвременно научно-популярно издание в подкрепа на разширената територия на ученическото самоуправление в българското училище в новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Пътеводителят вече пътува към всички училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в цялата страна, но поради ограничения тираж, ще може да бъде намерен безплатно само там, в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, в Столична библиотека и в ограничен брой регионални библиотеки.

Основната цел на това уникално издание е да покаже, че ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, но само ако в него се включат със своите компетентности всички участници: учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, бизнеса, общностите и институциите на местно ниво и структурите на гражданското общество.

Авторите (д-р Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) предлагат кратки тематични статии, които могат да се използват като теоретична основа и практико-приложни модели за създаване и развитие на нови или усъвършенстване на вече съществуващи органи на ученическото самоуправление.

Структурата на изданието позволява то да бъде използвано изцяло или на части в зависимост от потребностите на всеки читател.

Пътеводителят е предназначен за всички деца, ученици и възрастни, които по някакъв начин имат отношение към ученическото самоуправление.

Практикуването на ученическото самоуправление в и извън училището е истинска Школа за информално учене, чрез което се формират ценни за живота на всяка личност знания, умения и компетенции, които не биха могли да се появят в процеса на формалното образование или неформалното обучение. Потапянето в реалност, която създават сами децата и учениците, им помага да изградят от ранна възраст значими за цял живот ценности, принципи и норми на стойностна жизнена реализация.

В този съвсем нелек процес, особено в днешния изкушаващ и погубващ личното пространство свят, младите хора още по-настоятелно имат потребността от разбиращото и подкрепящото съпровождане на значимите за тях възрастни. Тази книга ще е изпълнила своята мисия, ако хората от различните поколения почувстват необходимостта да се учат едни от други, да споделят близки ценности и да постигат своите цели заедно.

За отзиви и връзка с авторите използвайте специалната поща: liubopitko@iii-bg.org!

 

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

ИНФОРМАЛНА ШКОЛА

В деня на мъдростта София, Вярата, Надеждата и Любовта Институтът за информални иновации открива своята ИНФОРМАЛНА ШКОЛА.

Всичко за нея ще намерите в специалното меню „ИНФОРМАЛНА ШКОЛА“.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНА ШКОЛА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ на 8 години

Днес е рожденият ден на Фондация „Институт за информани иновации”.

Не сме избрали случайно този ден, в който се почита Свети преподобни Иван Рилски – български духовник, най-великият български светец, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон на българските будител, наричан още Чудотворец. Следвайки Завета му „Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път”, ние се убеждаваме в неговата чудотворна сила.

А как иначе бихме могли да наречем обстоятелството, че без наличието на външно финансиране проектите ни постоянно се роят, приятелите и парньорите ни се множат, а резултатите от работата ни се плодят.

Ние може да нямаме бюджет, но имаме стойностни идеи и механизъм за тяхното реализиране. Сред всичко направено дотук следва да отбележим:

  • постоянното увеличаване на менютата в нашия сайт;
  • публикациите за информалното образование в български и чуждестранни издания;
  • промените в българското законодателство, в което заработи терминът „информално учене”;
  • подготовката на първото печатно издание по идея на ИИИ, за което ще говорим след неговото отпечатване;
  • промяната на логото на ИИИ, с което заживяхме по-хармонично;
  • проектната дейност, която ни поддържа в постоянно движение;
  • партньорите, които ни търсят, защото държат на нас;
  • популяризирането на нашите идеи, с които привикват все повече хора и стават убедени привърженици на нашата кауза.

Пред нас е бъдещето на иновативна България и Ви каним, за да го споделим за общото благо на всички откриватели, изобретатели, рационализатори, информални иноватори, без които е невъзможен напредъкът на човечеството. А следването на тази кауза си струва – елате и се уверете сами!

Настоятелство на ИИИ

Публикувано в ИИИ | Коментарите са изключени за ИНСТИТУТЪТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ на 8 години