Архив на категория: Информално образование

Пътеводителят за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” като Школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ е общодостъпен

През 2018 г. Ви информирахме за излизането на първата книга, създадена по инициатива на Фондация „Институт за информални иновации” (http://iii-bg.org/blog/?p=809). Тази година посрещнахме Деня на Съединението с електронното издание на „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”. Министерството … Има още

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за Пътеводителят за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” като Школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ е общодостъпен

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Фондация „Институт за информални иновации” посрещна Деня на будителите с продукта от едногодишния проект „Наръчник за ученическото самоуправление”.  Точно преди година заместник-министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова подкрепи проекта и Министерството на образованието и науката стана поръчител за … Има още

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

“Музейко” – атрактивна лаборатория за информално образование на деца и възрастни

Да припомним, че информалното образование е неорганизирано, несистематизирано, неструктурирано и непреднамерено натрупване на знания, умения и компетентности в процеса на живеене. А най-характерният начин за информално учене е чрез правене. Точно това може да Ви се случи в най-големия детски … Има още

Публикувано в Без категория, Информално образование | Коментарите са изключени за “Музейко” – атрактивна лаборатория за информално образование на деца и възрастни

Пробуждане за ИНФОРМАЛНОТО

Преди пет години Фондация «Институт за информални иновации» започна своята популяризаторска мисия да изясни необходимостта от въвеждането на определението «информално», приоритетно в сферата на образованието, като терминологична заемка от латински език. Основанията ни бяха продиктувани от обстоятелството, че обединена Европа … Има още

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за Пробуждане за ИНФОРМАЛНОТО

Европейска нощ на учените – израз на ИНФОРМАЛНОТО образование на учените

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“. На … Има още

Публикувано в Информално образование | 1 292 коментара

Образователната триада формално, неформално и ИНФОРМАЛНО образование

Международни дефиниции Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01) „За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения: а) Формалното учене означава учене, което се извършва в организирана и структурирана … Има още

Публикувано в Информално образование | 1 606 коментара

Образованието на новия век – виртуално и ИНФОРМАЛНО

І. Предизвикателствата на новия век ІІ. Понятието „информално образование” – Образователната пирамида. – Съпоставителна таблица между трите форми на образование – формално, неформално и информално. ІІІ. Поглед към перспективите Пълният текст на публикацията можете да намерите в Списание за българското … Има още

Публикувано в Информално образование | 1 376 коментара

ИНФОРМАЛНО за изкуството

Проектът Европейска нощ на учените в България IN-Close – Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност (Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance), финансиран по Подпрограма „Хора“ на 7 Рамкова програма на ЕС „Researchers … Има още

Публикувано в Информално образование | 1 275 коментара

Как да си помогнем в беда? (ИНФОРМАЛНО образование)

Вероятно сте открили успешен начин за лично справяне при бедствия, аварии и катастрофи, но никой не е разбрал за това. Вашите иновативни предложения, почерпани от уникалния Ви жизнен опит, изпращайте на електронна поща: iii@iii-bg.org ! Всички предложения, които имат значима … Има още

Публикувано в Информално образование | 1 683 коментара

ЕС за ИНФОРМАЛНОТО образование

Конкретни бъдещи цели на образователните системи Това трябва да стане чрез стратегия за учене през целия живот, която преодолява традиционните бариери между различните части на формалното и информалното образование и обучение. Report from the Commission – The concrete future objectives … Има още

Публикувано в Информално образование | 1 363 коментара