ИноФоруми

ПЕДАГОГИКА НА ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Трети иновативен форум

УМЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

22.02 2024 г., онлайн

Форумът беше организиран от Института за информални иновации с любезното съдействие на Регионално управление на образованието София–град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Център по философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България, Съюз на българските журналисти, Конфедерация на независимите синдикати в България, Синдикат на българските учители, Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“, Фондация „Хестия“,  Сдружение „Съучастие“,  Сдружение „Движение Предтечи“, Сдружение на творците с увреждания в България, Асоциация на младите учени, Български студентски съюз, Списание 8 – медиен партньор, със специалното участие на Изследователска група „Homo creabilis“ към Фондация „Институт за информални иновации“.

Сред участниците бяха представители на Регионални управления на образованието от страната, детски градини, основни и средни училища, професионални гимназии, университети, Държавна агенция за закрила на детето, други държавни институции, частни фирми и неправителствени организации.

На форума беше представен клипа на химна на Института за информални иновации, който е създен информално: видеата са заснети в естествена житейска среда, с камера на мобилен телефон. Всички участници в творческия екип не са професионалисти и са сътворили видеоклипа информално като доброволци.

https://www.youtube.com/watch?v=_wVDcrER5ZA

Създава се традиция всяка година през месец февруари Институтът за информални иновации да организира иновативен форум и това е на път да се превърне в негова отличителна запазена марка за онлайн среща на десетки специалисти от различни сфери на образованието, науката и практика с разностранни интереси.

Първият иновативен форум „Образованието – дело на всеки. Педагогика на всекидневието“ през 2022 г. и Вторият иновативен форум „Педагогика на всекидневието – нови реалности“ през 2023 г. бяха посветени на Четирите теоретични стълба на Педагогиката на информалното образование като самостоятелен дял на педагогиката.

Третият иновативен форум „Умения за информално учене за всички възрасти“ даде възможност за проекция на трите вида образователна дейност – формално образование, неформално обучение и информално учене – към три различни възрастови групи обучаеми.

Програмата на форума включваше три модула: 1. Модул за предучилищна възраст с представяне на Авторската програма „Аз в този свят – философия за детската градина“ от автора д-р Таня Желязкова-Тея. 2. Модул за училищна възраст с премиерата на сборника с добри практики „Управляваме училището с ученическо самоуправление“, който е резултат от Националната инициатива със същото име, подета от Института за информални иновации и Синдиката на българските учители. 3. Модул за студентска възраст и всички над нея с презентиране на монографията „Еволюция на суверенитета в условия на Четвърта индустриална революция“ от автора д-р Вероника Преждарова.

В рамките на трите модула свои иновативни практики представиха и направиха изказвания гл. ас. д-р Цена Стоева от Центъра по философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“, д.ик.н. Янка Такевапредседател на Синдиката на българските учители, д-р Мая Митренцева – ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религии в РУО-София-град, проф. Нели Бояджиева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, председател на Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България, д-р Христиан Даскалов и Петър Кънчев от Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“, ас. д-р Милена Великова от Русенския университет “Ангел Кънчев”, Илия Вълов от Клуб по фантастика, евристика и прогностика “Аркадий и Борис Стругацки” в гр. Пазарджик.

Форумът продължи по-дълго от планираното време, но участници споделиха след него, че са били заинтригувани от интересните теми.

ТРЕТИЯТ ИНОВАТИВЕН ФОРУМ В ИНТЕРНЕТ И МЕДИИТЕ

Видеозапис на Трети иновативен форум: https://youtu.be/YYG7M8QnHUM
Публикация на БТА
https://www.bta.bg/bg/news/lik/623976-treti-inovativen-forum-organizira-institutat-za-informalni-inovatsii
в. „Учителско дело“, бр. 9, 04.03.2024, с. 1-2
III-InoForum-U4-delo-9-040324-s1 III-Inoforum-U4-delo-9-040324-s2
Сайт на списание „Осем“
Във всяка възраст можем да се научим на ново умение (spisanie8.bg)
 Фейсбук страница на списание „Осем“
Списание Осем – Третият иновативен форум „Умения за… | Facebook
Портал на НПО
https://www.ngobg.info/bg/news/130182-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html

***

Втори иновативен форум

ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО – НОВИ РЕАЛНОСТИ

 23.02 2023 г., онлайн

 Форумът беше организиран от Института за информални иновации (ИИИ) с любезното съдействие на: Регионално управление на образованието София–град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Център по философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България, Съюз на българските журналисти, Конфедерация на независимите синдикати в България, Синдикат на българските учители, Фондация „Хестия“,  Сдружение „Съучастие“,  Сдружение „Движение Предтечи“, Сдружение на творците с увреждания в България, Асоциация на младите учени, Български студентски съюз, Списание 8 – медиен партньор, със специалното участие на Изследователска група „Homo creabilis“ към Фондация „Институт за информални иновации“.

На форума се състоя премиерата на три статии, публикувани в научните списания на НИОН „Аз-буки“, посветени на Педагогиката на информалното образование (ПИО), представена на първия Иновативен форум „Образованието – дело на всеки. Педагогика на всекидневието“ на 22.02.22 г. чрез статията „Пролегомени в Педагогиката на информалното образование“ (сп. Педагогика, бр. 1, 2022). С новите статии се допълват   четирите теоретични стълба на ПИО: Особености на информалното образование като предмет на ПИО (сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр 1, 2023); Философските основи на ПИО (сп. „Философия“, бр. 4, 2022); Информалните педагози като субекти на педагогическото взаимодействие в ПИО (сп. „Професионално образование“, бр. 1, 2023).

Четвъртата тема на форума „Интеграцията в „образователната триада“ на формалното, неформалното и информалното образование – иновативни практики“ се превърна в поле за споделяне на теоретичен и практически опит от участниците – представители на партньорите, на университети, училища и НПО.

Организаторите планират на следващия Иновативен форум през 2024 г. да се състои премиерата на научно-практическия сборник „ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ТРИАДА. Иновативни практики от формалното, неформалното и информалното образование“, в който ще бъдат поканени за участие най-широк кръг автори.

Присъстващите станаха първите слушатели на Химна „Информално“ на ИИИ.

 

ВТОРИЯТ ИНОВАТИВЕН ФОРУМ В ИНТЕРНЕТ И МЕДИИТЕ

Видеозапис на Втори иновативен форум: https://youtu.be/AfuHGgZg6g0
 Публикация на БТА
https://www.bta.bg/bg/news/413171
Сайт на РУО – София-град

Втори иновативен форум „ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО – НОВИ РЕАЛНОСТИ“

Новите реалности в педагогиката

Как да подготвим себе си и своите деца за бъдещето?

Сайт на списание „Осем“
https://spisanie8.bg/образование/2023/0301/новите-реалности-в-педагогиката.html
Фейсбук страница на списание „Осем“
https://www.facebook.com/Spisanie8/posts/pfbid0dEri9GN1jJjPE37Uyhid3cksCEcXSW91Sf5BJS9D4GcW85p1JSqa4AJHRpWEfhFil?__tn__=-R
Портал на НПО
https://www.ngobg.info/bg/news/127915-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE–%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
 Четирите теоретични стълба на Педагогиката на информалното образование (ПИО)
Zhelyazkova-Teya T. 2022. Prolegomena in Pedagogy of Informal Education. Pedagogika – Pedagogy, Vol. 94, no. 1, pp. 41-51. https://azbuki.bg/uncategorized/prolegomena-in-pedagogy-of-informal-education/, https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2022/02/Pedagogy_1_22_Tanya-Zhelyazkova-Teya.pdf
Zhelyazkova-Teya T. 2022. The Philosophical Foundations of Pedagogy of Informal Education. Filosofiya – Philosophy, Vol. 31, no. 4, pp. 385-395. ISSN 0861–6302. The Philosophical Foundations of Pedagogy of Informal Education – Аз-буки (azbuki.bg), Philosophy_4_22_Tanya Zhelyazkova
Zhelyazkova-Teya T., 2023. Particularities of Informal Education as a Subject of Pedagogy of Informal Education. Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika – Strategies for Policy in Science and Education, Vol. 31, no. 1, pp. 95-105. ISSN 1310–0270. Particularities of Informal Education as a Subject of Pedagogy of Informal Education – Аз-буки            (azbuki.bg), Strategies_1_23_Tanya-Zhelyazkova-Teya.pdf (azbuki.bg)
Zhelyazkova-Teya T., 2023. Informal Educators as a Subjects of Pedagogical Interaction in Pedagogy of Informal Education. Profesionalno obrazovanie – Vocational Education, Vol. 25, no. 1, pp.  28-40. ISSN 1314–555X. https://azbuki.bg/uncategorized/informal-educators-as-a-subjects-of-pedagogical-interaction-in-pedagogy-of-informal-education/, https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2023/02/Vocational_Education_1_23_Tanya-Zhelyazkova-Teya.pdf
При използването на статиите във Ваши публикации, ще бъдем благодарни да ни известите за това на ел. поща found.iii.teya@gmail.com.

***

Първи иновативен форум

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДЕЛО НА ВСЕКИ. ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО”

22.02 2022 г.,  онлайн

Форумът беше организиран от Института за информални иновации (ИИИ) с любезното съдействие на Регионално управление на образованието София-град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност.

Сред участниците на форума бяха професори, доценти, доктори на науките, преподаватели, докторанти и студенти от Софийския университет «Св. Климент Охридски», Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», Шуменския университет «Епископ Константин Преславски», експерти от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието София – град, представители на партньорите, патентни представители, финансисти, специалисти по киберсигурност и дигитализация, колеги от неправителствените организации.

По време на форума се състоя премиерата на статията „Prolegomena in Pedagogy of Informal Education” (Пролегомени към Педагогика на информалното образование), посветена на Педагогика на информалното образование като нов клон на редагогиката. Публикуването й точно в брой 1 на сп. Педагогика за 2022 г. позволява свободно да бъде свалена оттук: https://azbuki.bg/uncategorized/prolegomena-in-pedagogy-of-informal-education/. При използването й във Ваши публикации, ще бъдем благодарни да ни известите за това на ел. поща found.iii.teya@gmail.com.

Видеозапис на Първи иновативен форум: https://youtu.be/i1ptpoCaGhk

Коментарите са затворени.