ИноФоруми

ПЕДАГОГИКА НА ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Втори иновативен форум

ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО – НОВИ РЕАЛНОСТИ

 23.02 2023 г., 12.00 – 14.00 часа, онлайн

 Форумът беше организиран от Института за информални иновации (ИИИ) с любезното съдействие на: Регионално управление на образованието София–град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Център по философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България, Съюз на българските журналисти, Конфедерация на независимите синдикати в България, Синдикат на българските учители, Фондация „Хестия“,  Сдружение „Съучастие“,  Сдружение „Движение Предтечи“, Сдружение на творците с увреждания в България, Асоциация на младите учени, Български студентски съюз, Списание 8 – медиен партньор, със специалното участие на Изследователска група „Homo creabilis“ към Фондация „Институт за информални иновации“.

На форума се състоя премиерата на три статии, публикувани в научните списания на НИОН „Аз-буки“, посветени на Педагогиката на информалното образование (ПИО), представена на първия Иновативен форум „Образованието – дело на всеки. Педагогика на всекидневието“ на 22.02.22 г. чрез статията „Пролегомени в Педагогиката на информалното образование“ (сп. Педагогика, бр. 1, 2022). С новите статии се допълват   четирите теоретични стълба на ПИО: Особености на информалното образование като предмет на ПИО (сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр 1, 2023); Философските основи на ПИО (сп. „Философия“, бр. 4, 2022); Информалните педагози като субекти на педагогическото взаимодействие в ПИО (сп. „Професионално образование“, бр. 1, 2023).

Четвъртата тема на форума „Интеграцията в „образователната триада“ на формалното, неформалното и информалното образование – иновативни практики“ се превърна в поле за споделяне на теоретичен и практически опит от участниците – представители на партньорите, на университети, училища и НПО.

Организаторите планират на следващия Иновативен форум през 2024 г. да се състои премиерата на научно-практическия сборник „ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ТРИАДА. Иновативни практики от формалното, неформалното и информалното образование“, в който ще бъдат поканени за участие най-широк кръг автори.

Присъстващите станаха първите слушатели на Химна „Информално“ на ИИИ.

 

ИНОВАТИВНИЯТ ФОРУМ В ИНТЕРНЕТ И МЕДИИТЕ

Пълен запис в YouTebe

https://www.youtube.com/watch?v=F42R2fSj87s

Линк във фейсбук страницата на Cyber360

Cyber360 Academy | Sofia | Facebook

Публикация на БТА

https://www.bta.bg/bg/news/413171

Сайт на РУО – София-град

Втори иновативен форум „ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО – НОВИ РЕАЛНОСТИ“

Новите реалности в педагогиката

Как да подготвим себе си и своите деца за бъдещето?

Сайт на списание „Осем“

https://spisanie8.bg/образование/2023/0301/новите-реалности-в-педагогиката.html

Фейсбук страница на списание „Осем“

https://www.facebook.com/Spisanie8/posts/pfbid0dEri9GN1jJjPE37Uyhid3cksCEcXSW91Sf5BJS9D4GcW85p1JSqa4AJHRpWEfhFil?__tn__=-R

Портал на НПО

https://www.ngobg.info/bg/news/127915-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE–%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html

 Четирите теоретични стълба на Педагогиката на информалното образование (ПИО)

Zhelyazkova-Teya T. 2022. Prolegomena in Pedagogy of Informal Education. Pedagogika – Pedagogy, Vol. 94, no. 1, pp. 41-51.

https://azbuki.bg/uncategorized/prolegomena-in-pedagogy-of-informal-education/

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2022/02/Pedagogy_1_22_Tanya-Zhelyazkova-Teya.pdf

Zhelyazkova-Teya T. 2022. The Philosophical Foundations of Pedagogy of Informal Education. Filosofiya – Philosophy, Vol. 31, no. 4, pp. 385-395. ISSN 0861–6302.

The Philosophical Foundations of Pedagogy of Informal Education – Аз-буки (azbuki.bg)

Philosophy_4_22_Tanya Zhelyazkova

Zhelyazkova-Teya T., 2023. Particularities of Informal Education as a Subject of Pedagogy of Informal Education. Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika – Strategies for Policy in Science and Education, Vol. 31, no. 1, pp. 95-105. ISSN 1310–0270.

Particularities of Informal Education as a Subject of Pedagogy of Informal Education – Аз-буки            (azbuki.bg)

Strategies_1_23_Tanya-Zhelyazkova-Teya.pdf (azbuki.bg)

Zhelyazkova-Teya T., 2023. Informal Educators as a Subjects of Pedagogical Interaction in Pedagogy of Informal Education. Profesionalno obrazovanie – Vocational Education, Vol. 25, no. 1, pp.  28-40. ISSN 1314–555X.

https://azbuki.bg/uncategorized/informal-educators-as-a-subjects-of-pedagogical-interaction-in-pedagogy-of-informal-education/

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2023/02/Vocational_Education_1_23_Tanya-Zhelyazkova-Teya.pdf

При използването на статиите във Ваши публикации, ще бъдем благодарни да ни известите за това на ел. поща found.iii.teya@gmail.com.

***

Институтът за информални иновации

с любезното съдействие на

Регионално управление на образованието София-град, Национално издателство за образование и наука «Аз-буки», Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност

организира Иновативния форум

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДЕЛО НА ВСЕКИ. ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО”

на 22.02 2022 г.,  онлайн

Сред участниците на форума бяха професори, доценти, доктори на науките, преподаватели, докторанти и студенти от Софийския университет «Св. Климент Охридски», Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», Шуменския университет «Епископ Константин Преславски», експерти от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието София – град, представители на партньорите, патентни представители, финансисти, специалисти по киберсигурност и дигитализация, колеги от неправителствените организации.

Форумът може да бъде проследен на стрийминга в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gTW20anOJfk (започва от 19-та минута на записа).

По време на форума се състоя премиерата на статията „Prolegomena in Pedagogy of Informal Education” (Пролегомени към Педагогика на информалното образование), посветена на Педагогика на информалното образование като нов клон на редагогиката. Публикуването й точно в брой 1 на сп. Педагогика за 2022 г. позволява свободно да бъде свалена оттук: https://azbuki.bg/uncategorized/prolegomena-in-pedagogy-of-informal-education/. При използването й във Ваши публикации, ще бъдем благодарни да ни известите за това на ел. поща found.iii.teya@gmail.com.

Коментарите са затворени.