ИНФОРМАЛНА ВАКСИНА

Това е ваксина, която приемаме:

  • по личен избор, навсякъде и по всякакъв начин;
  • индивидуално и с удоволствие;
  • използвайки знанията, уменията и компетенциите, натрупани в жизнения ни опит;
  • съобразно личните ни ценности с цел нашето саморазвитие.

Наличните „МедиАкаменти“ вижте на страница „Ваксини“

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1109

По време на карантина у дома ние практически:

  • се намираме в информалната среда на личното пространство;
  • осъществяваме информални дейности в личното ежедневие;
  • разчитаме на информалната домашна икономика;
  • полагаме информален труд в домакинството;
  • развиваме нашата информална лична култура;
  • обогатяваме нашия информален житейски опит.

Повече подробности за атрибутивното определение информално“ в различни триади и цитати ще намерите тук:

Желязкова-Тея, Таня. Информалното – предизвикателство пред философията на ХХІ век. – Съвременни предизвикателства във философията. Секция „Философски науки“, СУБ, С., 2013, кн. 1, 217-224. https://core.ac.uk/download/pdf/19207261.pdf

 

Публикувано в Информално образование. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.