Екип

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ

(ИИИ)

д-р Таня Желязкова-Тея

Учредител и Председател на Настоятелството на ИИИ

Специалности от висшето образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – философия, български език и реторика. Доктор по Теория на познанието (Институт за философски изследвания на БАН), преподавател-изследовател по Обща педагогика, история на педагогиката и образованието, учител-експериментатор по философия за деца. Има професионален опит на ръководни позиции в държавния, частния и нестопанския сектори. Член на Съюза на учените в България, Съюза на българските журналисти и „Музикаутор“. Научен редактор на 19 книги и автор на научни (‪Tanya Zhelyazkova-Teya, Ph.D. – ‪Google Scholar), методически и публицистични произведения, пише стихове и химни, съставител на сборници, издател. Създател е на авторска програма „Аз в този свят“ – философия за детската градина“ и на Педагогика на информалното образование (ПИО) като нов клон на педагогиката. Автор и ръководител на проекти и програми за свободното време на децата и учениците, преподавател на ученици, студенти и възрастни. Хоноруван преподавател в Нов български университет. Съавтор на методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” (МОН, 2018) и съставител на неговото практическо приложение „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели. Сборник с добри практики“  (ИИИ, 2022).

д-р Самуил Бенатов

Зам.-председател и член на Настоятелството на ИИИ

Висше образование – магистър по геология. Доктор по геология със специализация в областта на палеонтологията. Следдипломна квалификация в правото на индустриалната собственост. Български и европейски патентен представител от 2002 година. Европейски представител по марки и дизайни от 2007 година. Член на Европейския патентен институт и делегат и координатор за България в Съвета на тази организация. Лектор към Европейската патента академия. Автор на научни, бизнес и популярни статии.

Румяна Натова

Финансист и член на Настоятелството на ИИИ

Изучава 10 години „Етнография и фолклор“ в Двореца на пионерите (днес Национален дворец на децата) и със своя творба на приложното изкуство става лауреат на Xтия Световен фестивал на младежта и студентите в Берлин през 1973 година. Машинен инженер от Техническия университет в София, икономист и финансист от Университета за национално и световно стопанство. Работи като счетоводител на фирми и НПО.

Вероника Преждарова

Директор на Изследователска група „Homo Creabilis” в ИИИ

Специалности от висшето образование в Университет за национално и световно стопанство – бакалавър по „Политическа икономия” и магистър по „Политическа икономия на креативната икономика”. В настоящия момент е докторант по „Политически науки“ в катедра „Политически науки и национална сигурност” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работи, като експерт по „Иновации и цифров суверенитет” в „Сайбър 360” ЕООД. Автор на над 20 научни статии в сферата на политическите науки, философията и културологията. Има интерес към развитието и приложението на интердисциплинарната методология „наука, изкуство, технология” в образованието и взаимодействието й с информалното образование.

Вяра Маринова

Социален иноватор и доброволец в ИИИ

Завършва Софийска професионална гимназия  ,,Княгиня Евдокия”  с профил „Козметика“. Участва в ученическото самоуправление на училището, в конкурси за красота и за най-добра рисунка. Специалност от висшето образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” – бакалавър по „Социални дейности”. Доброволка в Център за настаняване от семеен тип. Обучена по Програма „Социални иноватори” 2021 на Сдружение „Национална школа по мениджмънт” и Фондация „Български център за нестопанско право”, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм, във Фондация „Институт за информални иновации” за „Сътрудник проекти и инициативи”.

 

Коментарите са затворени.