Стимулиране и на информалните иновации в България

Четири са секторите, в които ще бъдат фокусирани усилията за стимулиране на иновациите у нас през следващите пет години: „Информатика и информационни и телекомуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Здравословен живот и биотехнологии“,  „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (вкл. радио, телевизия, кино, музика, архитектура и дизайн, специализирано облекло и екипировка).

Това предвижда последният вариант на Иновационна стратегия за интелигентна специализация до 2020 г. (ИСИС). Тя служи като основа при разпределянето на евросредствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  (ОПИК) през новия програмен период до 2020 г.

Стратегията предвижда да бъдат увеличени значително инвестициите за иновации. През следващата година за тази цел са заложени 937,9 млн. лв, като  525,6 млн. лв от тях са публични разходи, а  412,3 млн. лв. ще бъдат вложени от бизнеса. Сумата е почти двойно по-голяма в сравнение с 2011 г. За тази година са предвидени разходи за изследователска дейност в рамките на 823,4 млн. лв.

Предвидените в стратегията източници на публичните разходи са: държавният бюджет със 197 млн. лв., университетите – 53,6 млн. лв. и еврофондовете – 275 млн. лв. Въпреки нарастващите разходи, България все още е на последно място в ЕС по иновации.

Целта на стратегията е чрез европрограмите да се налеят средства за иновации именно в тези сфери, в които страната ни има по-сериозен потенциал. За да се постигне очакваният резултат и развитие на секторите, ще трябва да се насърчат новите разработки, научните изследвания и пряката връзка между родната наука и бизнеса.

Затова ИСИС засяга не само новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“, но и ОП „Наука и образование 2014-2020“ (ОПНО).

Секторите, които попадат в ИСИС, ще могат да кандидатстват с проекти и да получават финансиране по новите европрограми и на по-ранен етап. ИСИС чака да бъде одобрена от Министерския съвет през септември 2014 г.

Източник: 3e-news.net – 01.08.2014 г.

Полето за изява и практическа реализация на идеите на информалните иноватори е широко отворено, не само в новите технологии, но и в сферата на личната информална опитност в процеса на живеене чрез здравословния начин на живот и развиващите се креативни индустрии.

Ние от Института за информални иновации ще Ви помогнем да стигнете от иновативната идея до работеща в интерес на обществото иновация. Потърсете ни!

Публикувано в Иновации | Коментарите са изключени за Стимулиране и на информалните иновации в България

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ

Тази година Фондация “Институт за информални иновации” посрещна своя празник – 26 април – Световния ден на интелектуалната (духовната) собственост – с подаръка, който ни направиха участниците в І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията”.

Получихме неочаквани, нестандартни и необикновени предложения за статии и  илюстрации в бъдещата “Енциклопедия на забавленията”. Някои от участниците са предложили дори философски разсъждения, надхвърлящи формата на статия за една енциклопедия. Други ни заляха със снимков материал, илюстриращ не само предложената тема за статия, но и любовта си към фотографското изкуство.

Журито на конкурса отличи с награди следните предложения за “Енциклопедия на забавленията”:

Първо място – “Игрите на дядо и баба» – 12 игри, представени от учениците от ІV б клас в ГПЧЕ, гр. Плевен.

Второ място„Морско кръщене” – авторски проект на  колектив от 10 ученици от Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе.

Трето място„Онтология на киселото мляко или как се създава свят“ и „Всичко мислимо е зримо, всичко зримо е мислимо“ – Теодора Джоргова – автор на статиите и Диана Темелкова  – илюстратор, ученички в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.

Благодарим за участието на:

Йордан Драганов и Спасимир Пенев от Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик;

Сечкин Ренизал от ПГЗ „Кл. А. Тимирязев”, гр. Завет;

Росица Иванова Венкова от ПГО „ Недка Иван Лазарова”, гр. Русе;

Авторски екип от 10 ученици на 8 години от Основно училище „Панайот Волов“, гр. Варна.

Протоколът с наградите ще намерите в меню “Конкурси”.

Очаквайте нашите изненади в електронната си поща!

Поздравяваме всички участници за ентусиазма и смелостта да бъдат информални иноватори!

Следете нашия сайт за нови конкурси!

Публикувано в Конкурси | Коментарите са изключени за ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ

І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА”

Фондация “Институт за информални иновации” (ИИИ) със съдействието на Министерство на образованието и науката, РИО София-град и Регионалните инспекторати по образованието в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Стара Загора и Шумен, Синдикат на българските учители, Мрежа на учителите-новатори, Столична библиотека, БНР, в. “Учителско дело” и konkursi.start.bg

организира

І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията”.

Конкурсът цели да провокира въображението, изобретателността, талантите и изследователските способности на децата и учениците в интересна за тях област чрез създаване на електронна „Енциклопедия на забавленията“ като нова културна ценност със световна значимост, развиваща раздела за деца в „Encyclopedia of Entertainment“.

Забавленията са различни видове дейности и занимания за приятно и весело прекарване на времето, отмора и почивка. Могат да бъдат развлечения, увеселения и представления, които носят наслада и радост, и обогатяват информалното учене на всеки човек.

В І Национален конкурс за иновативни идеи (НКИИ) могат да участват:

– деца и ученици в три възрастови групи – І-ІV клас, V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас – индивидуално или колективно;

– възрастни, само когато подпомагат участието на децата като техни консултанти или ръководители, които трябва да бъдат посочени в задължителната Заявка за участие в конкурса, съпровождаща конкурсните материали.

Участниците избират формата, чрез която да представят своите материали за конкурса, съобразно възрастта, възможностите и познанията си:

1. Само заглавия на статии за енциклопедията.

2. Заглавия и текстове на статии за включване в енциклопедията.

3. Илюстрации към статии в енциклопедията (до 3 броя за статия).

4. Източници на информация за разработване на статии за енциклопедията.

5. Имена на потенциални автори на статии за енциклопедията.

6. Комбинация на няколко или на всички предложения от предходните пет позиции.

За приоритетни ще се приемат:

1. Предложения за забавления, свързани с традиционните културни ценности и културното наследство.

2. Предложения, съхраняващи сътворени от хората интересни забавления.

3. Предложения, свързани със създаването или изобретяването на нови забавления.

4. Предложения, доразвиващи с нови статии “Encyclopedia of Entertainment”.

Конкурсните материали се изпращат само в електронен вид в посочената специална електронна поща на организатора.

Материали, които не отговарят на всички изискванията, посочени в Статута на конкурса, няма как да бъдат разглеждани от журито.

Оригиналите на наградените материали задължително се изпращат по пощата до организатора не по-късно от 24 април за участие в Церемонията за обявяване на резултатите от конкурса и бъдещите благотворителни инициативи на ИИИ.

Общите критерии за оценка са: оригиналност на иновативната идеята; съответствие на основната тема; икономичност и приложимост на идеята; естетическо оформление на материалите за конкурса.

Конкретни критерии за оценка в І НКИИ “Енциклопедия на забавленията” са: актуалност на предложената идея за статия в енциклопедията; брой на предложените заглавия за статии; брой и качество на разработените статии; брой и качество на предложените илюстрации; брой и качество на предложените източници за разработване на статиите в енциклопедията; брой на изпълнените критерии.

Одобрените предложения ще влязат в електронна «Енциклопедия на забавленията» с имената на техните автори, а авторите на най-оригиналните предложения ще бъдат вписани в «Почетна книга на иноватора» и ще получат сертификати.

Кроен срок за представяне на конкурсните разработки – 25 март 2014 г. на

електронен адрес: nci@iii-bg.org с тема “Забавления”.

Статутът на конкурса с условията и Заявката за участие по образец

можете да намерите в страница “Конкурси”.

Пожелаваме Ви успех в конкурса!

Фондация “Институт за информални иновации” (ИИИ)

Публикувано в Конкурси | Коментарите са изключени за І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА”

Честита Нова 2014 година, информални иноватори!

Публикувано в Празници | 1 341 коментара

ИНОВАТОРИТЕ като будители

„Будител е термин, навлязъл в съвременния български език със смисъла на човек, който през целия си живот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната употреба на майчиния език, както и преклонението към родната култура и национален дух.“

Това традиционно разбиране за човека, наречен “будител”, вписано в Свободната енциклопедия “Уикипедия”, днес има нови измерения.

В списъка на будителите със сигурност трябва да впишем представителите на българския гений в областта на изобретенията, техниката и технологиите, информатиката, космонавтиката, автомобилостроенето, строителството, медицината, международните отношения, изкуствата и спорта.

Нека се преклоним пред тяхната изобретателност, упоритост, нестандартност и талант, с които завладяват света и го правят по-комфортен, привлекателен и лесен за обитаване!

За всички тези българи можете да прочетете в посочените източници.

А за техните последователи предлагаме достъпни ръководства за раждане на ползотворни идеи.

Източници:

Лазарова, Галя. (съст.) Българският гений – фундамент на световния прогрес. С., Библиотека “Човешки ресурси”, 2011, 112 с.

Стаменов, Митре. Изобретатели. Какво ние, българите, сме дали на света. С., Книгоиздателска къща Труд, 2003, 175 с.

За бъдещи иноватори:

Джонсън, Стивън. Как се раждат добрите идеи. Естествена история на иновациите. С. 2012, 282 с.

Иновациите – нашият голям шанс. Експертни отговори на ежедневни предизвикателства. С., Мениджър, 2009, 98 с.

Публикувано в Без категория | 1 353 коментара

Европейска нощ на учените – израз на ИНФОРМАЛНОТО образование на учените

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“. На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г.

Европейската нощ на учените дава прекрасна възможност на мъжете и жените, посветили се на изследователската дейност, която движи човечеството напред, да покажат не само своите научни продукти, но и резултатите от творческите си търсения в изкуството, което създават като свое любимо хоби. Защото науката и изкуството не могат едно без друго.

Наука и изкуство

Какво е наука?

Какво е изкуство?

Едното е мисъл,

другото чувство.

Едното – истина

за тази Вселена.

Другото – истина

в душата родена!

(акад. Румен Цанев. Вселена. Размисли, настроения, фантазии. Диагнозис прес, С., 1999)

Тази прекрасна поетична съпоставка на науката и изкуството дава разковничето за потребността на учения да потапя душата си и в други неизследвани от него сфери със същия изследователски плам. Така се раждат плодовете на собственото му информално образование като неорганизирано, неструктурирано, несистематизирано и непреднамерено натрупване на знания, умения и навици (включително компетентности) в процеса на живеене. Тези плодове придобиват формата на стихове, картини, фотогарфии, музикални произведения и други авторски творби, които правят учения цялостен, завършен и удовлетворен.

Тази година (2013) Нощта на учените се проведе на 27 септември под мотото „Триъгълникът на знанието и европейското гражданство“.

Вижте част от програма и ще се убедите, че тя недвусмислено доказва как учените успяват да излязат от формализираната среда на научните институти и лаборатории, потапяйки се в свободната от регламентации информална среда на самосътворяващи се личности. Родените по този път творби са самобитни, откровени и смели точно колкото и научните експерименти.

Панаир на знанието и иновациите

Ученически конкурс за технологични разработки и проекти.

Кабинети по любопитство
„В уникалния свят на насекомите“

„Корпус за бързо гърмене“

Забавна математика за най-малките – Maths Fun Club

„Всичко ново е добре забравено старо – съвети за съвременно хранене от нашите предци“ Физични опити с участието на публиката

Концертът под звездите

Вечер на талантите на учените
Изложба с картини

Авторски изпълнения на стихове и музикални изпълнения на учени

Филмов маратон „Професорите снимат“

Фотографска изложба – „Светът през погледа на учените“

Цветовете на енергията

„Once upon a time …“
„Разбий доцента!“

„Логично, нали?“ – тайните на логическото мислене

„Музиката в главите ни” – шоу

„Наука и PR“

Как се „отглеждат” таланти за научна кариера?

Представяне на стихосбирката „Стъпки 6“ на учени поети:

http://www.cys.bg/2013/ktrio/docs/publications/Stapki6_book.pdf

Приятно четене!

Публикувано в Информално образование | 1 292 коментара

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ НА ТРИ ГОДИНИ

На 18 август 2013 г. се навършиха три години от учредяването на Фондация “ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ” в полза на обществото.

Нашите приноси:

специализирана библиотека с публикации за информалното образование;

Изследователска общност за информално образование (ИОИО) с Виртуална работилница за идеи (ВРИ) и 12-те житейски нагласи на иноватора.

Извлечено от опита:

КАК СЕ ПРАВИ ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

КАК ДА ПОВИШИМ ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА, ЗАЛОЖЕНИ В НЕГО ОТ ПРИРОДАТА?

Два конкурса:

„Енциклопедия на забавленията“;

„Езикови иновации“.

Опитология – обучителната платформа на Института за информални иновации;

Постоянно разширяващ се кръг на партньорите;

4 проекта – вижте страница “Проекти”!

Хоби център.

Най-важното постижение: Gooogle вече прави разлика между неформално и информално на български език.

Честит рожден ден на всички информални иноватори!

Публикувано в ИИИ | 1 621 коментара

ИНФОРМАЛНО за празника

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Тази писменост, която България подари на обединена Европа.

Тази писменост, която използват милиони жители на Земята.

Национални варианти на кирилицата: Босанчица, Румънска кирилица, Белоруска кирилица, Българска кирилица, Сръбска кирилица, Македонска кирилица, Руска кирилица, Украинска кирилица, Казахстанска кирилица, Киргизстанска кирилица, Молдавска кирилица, Монголска кирилица, Таджикска кирилица.)!

Тази писменост, чрез която представят иновативните си идеи българските откриватели, изобретатели и иноватори.

Включете се в конкурса „ЕЗИКОВИ ИНОВАЦИИ”!

Вижте как можете да направите това в меню „Конкурси”!

Бъдете горди, самоуверени и изобретателни!

А за повече езиково самочувствие, вслушайте се в думите на един български писател:

Слово на писателя Георги Господинов по случай 24 май – YouTube

Институт за информални иновации (ИИИ)

Публикувано в Празници | 1 260 коментара

Образователната триада формално, неформално и ИНФОРМАЛНО образование

Международни дефиниции

Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01)

„За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а) Формалното учене означава учене, което се извършва в организирана и структурирана среда, която е специално предназначена за учене, и обикновено води до присъждането на квалификация, в повечето случаи под формата на свидетелство или диплома; то включва системи за общо образование, начално професионално обучение и висше образование;

б) Неформалното учене означава учене, което се осъществява чрез планирани дейности (по отношение на учебните цели и учебното време) и при наличие на някаква форма на подпомагане на учебния процес (напр. връзка между учещ и преподавател); то може да обхваща програми за придобиване на професионални умения, ограмотяване на възрастни и основно образование за преждевременно напусналите училище; неформалното учене често е под формата на вътрешнофирмени обучения за актуализиране и усъвършенстване на уменията на работниците (напр. уменията по ИКТ), структурирани онлайн обучения (напр. чрез използване на образователни ресурси със свободен достъп), както и курсове, организирани от организации на гражданското общество за техни членове, тяхна целева група или за широката общественост;

в) Самостоятелното учене (информалното учене в английския оригинал на документа) означава учене, което е в резултат на ежедневни дейности, свързани с работата, семейството или свободното време. То не е организирано или структурирано по отношение на целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; самостоятелното/информалното учене може да е непреднамерено от гледна точка на учещия; пример за резултати от самостоятелно/информалното учене са уменията, придобити от житейския и професионалния опит, уменията за управление на проекти или умения в областта на ИКТ, придобити на работното място, овладените езици и междукултурните умения, придобити по време на престой в друга държава, уменията в областта на ИКТ, придобити извън работното място, уменията, придобити от доброволческа дейност, от културни и спортни дейности, при работата с млади хора и дейностите у дома (напр. грижи за дете).“

В Меморандум за непрекъснатото образование на Европейска комисия по образованието (Брюксел, 2000) са дадени кратки определения на трите „основни категории целенасочена образователна дейност“:

  • Формално образование – реализира се в официалните институции за образование и обучение и крайният му резултат са признатите дипломи и удостоверения за квалификации.
  • Неформално образование – реализира се паралелно с основните образователни и квалификационни системи и обикновено не завършва с издаването на официален сертификат. Може да се реализира и чрез организации и услуги, създадени за допълване на формалното образование
  • Информално образование – естествено съпровожда живота на всеки, не е задължително и организирано, може да не се осъзнава от самите индивиди като начин за получаване на част от техните знания и умения. Информалното образование е най-старата форма на образование и поставя най-важната основа на ранното обучение. Информалните форми на обучение представляват огромен образователен резервоар и могат да служат като източник за иновации в методите за преподаване и учене.”

Още през 1972 г. Международната комисия за развитие на образованието към ЮНЕСКО изготвя доклад за образованието днес и утре, в който са дадени официални дефиниции за формално, неформално и информално образование. Според авторите на доклада:

  • формално образование е „йерархично структурираната и хронологично подредената образователна система”;
  • неформално образование е „всяка образователна дейност извън установената формална система – функционираща отделно или като съществена част от по-обща дейност – която има за цел да служи на идентифицирани учащи и за определени образователни цели”;
  • информалното образование е съпровождащо ученето през целия живот, при което всеки индивид усвоява нагласи, ценности, умения и знания от житейския си опит и образователните влияния и ресурси в своята среда…То може да бъде както преднамерено, така и непреднамерено (Faure, Edgar et al. Learning to be: the world of education today and tomorrow. Unesco, Paris, 1972. Цит. по Николаева, С. Неформално образование. Философии. Теории. Практики. Габрово, 2008, с. 27.)
Публикувано в Информално образование | 1 606 коментара

ИНФОРМАЛНАТА революция на Левски

По силата на замисъла, по размаха на действията, по характера на последствията Левски може да съперничи на малцината деятели на типове революции в човешката история.

Революции, които изненадват съвременниците си със своята необикновеност, нестандартност, непредсказуемост, но и с абсолютната си необходимост.

Революции, които разбиват съществуващото статукво чрез уникалното информално мислене на своите идеолози, граничещо с гениалността на простите неща.

Преди 26 години, преглеждайки епистоларните послания на Левски до съидейниците му, почувствах потребност да вляза в задочен диалог с него като му напиша писмо.

Първата проверка за съпричастност на съвременниците ми към отправеното задочно послание до Левски беше неуспешна. Пратеното в Българското национално радио писмо до Левски по повод 150 г. от рождението му (1987 г.) остана без последствия.

И втората проверка по повод 155 г. от рождението на Левски (1992 г.) беше неуспешна. Писмото преседя в редакцията на в. „Култура“ и се върна.

Писано било третата проверка да е успешна. 8 години след написването на писмото до Левски, то намери своите съпричастни съвременници чрез страниците на националния седмичник за образование, наука и култура в. “Аз.Буки“. Пристигна при тези, които най-много го тачат – хилядите ученици (заедно с техните учители и родители), които попиват ум и разум, дух и творчество в десетките училища, носещи името „Васил Левски“.

Според графологичния му портрет, Левски е бил „личност, обичаща да пести време и пари и не страхуваща се да критикува недостатъците“. Точно сега пак имаме потребност от такава „личност, умееща да разбира и ръководи хората“.

С мисъл за появата на тази личност, поднасям своята почит и уважение към Информалната революция, осъществена от Левски, който ни остави в нестихващи размисли преди 140 години.

Писмо до Левски

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНАТА революция на Левски