Поздрави на всички хора с нагласа към иновативно мислене: ОТКРИВАТЕЛИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ, ИНОВАТОРИ, РАЦИОНАЛИЗАТОРИ

Посрещнахме още една календарна година (2016) с много надежди и мечти за повече иновации в живота ни.

Първата година след узаконяването на европейския термин “информално учене” в българската нормативна уредба.

Петата година от създаването на Института за информални иновации.

Предстоят не много комфортни времена в глобален план, но точно тези обстоятелства пораждат нестандартното мислене за решаване на проблеми, което е успешен път към иновациите.

Продължавайте да се изкушавате от личното си развитие като Homo creabilis (самосътворяващият се човек) чрез информалното учене, което може да осъществявате навсякъде, по всяко време и във всичко!

Поканете по този път Вашите партньори, последователи и приятели, за да се умножи ефекта от екипното креативно мислене!

Преживейте уникалната радост от създаването, творчеството, генерирането и реализирането на нови идеи като иновации!

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени за Поздрави на всички хора с нагласа към иновативно мислене: ОТКРИВАТЕЛИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ, ИНОВАТОРИ, РАЦИОНАЛИЗАТОРИ

Пробуждане за ИНФОРМАЛНОТО

Преди пет години Фондация «Институт за информални иновации» започна своята популяризаторска мисия да изясни необходимостта от въвеждането на определението «информално», приоритетно в сферата на образованието, като терминологична заемка от латински език. Основанията ни бяха продиктувани от обстоятелството, че обединена Европа отдавна е въвела триадата формално, неформално и информално образование в своите документи, приети от всички страни-членки.

Подробности за съществените различия между трите “основни категории образователна дейност” – формално, неформално и информално образование, съгласно европейската терминология, които ние разглеждаме като «Образователна триада», можете да намерите в меню «Библиотека» на сайта, Научния електронен архив на НБУ или в Google Наука.

Публикациите в настоящия сайт и нашата активност в обществото съдействаха Google вече да разпознава термина “информално образование” или “информално учене” и да не пита дали имаме предвид неформалното образование.

Повече от удовлетворени сме, че след петгодишни усилия заедно с други неправителствени организации в помощ на институции от изпълнителната и законодателната власт, “информалното учене” вече е част от българската нормативна уредба в Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и в Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 79, 13.10.2015 г.).

Постигнатото ни радва заради големия кръг от отговорни личности, които с разбиране и новаторско мислене подпомогнаха възможностите за:

–         валидиране на знанията, уменията и компетентностите, придобити чрез информалното учене;

–         стимулиране на ученическото самоуправление на ниво паралелка и училище като изява на информалния опит на учениците в подкрепа на гражданското им образование;

–         разработване на информалните методи като част от инструментариума на т. нар.  общностно базирано образование или общностно обучение, което е ангажирано със социалното развитие чрез обучение за съвместни действия на индивидите в общността;

–         развиване в България на «информалната педагогика» като  дял от социалната педагогика с изключително значение за разрешаване на редица тежки социални проблеми на нашето съвремие и най-вече с обгрижването на младото поколение.

Предстои ни обаче още много изследователска и просветителска работа на благодатното поле, наречено информално образование, заради обстоятелството, че то съпровожда хората през целия им живот – навсякъде, по всяко време и във всичко.

Помогнете ни! Подкрепете ни!  Присъединете се към нас!

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за Пробуждане за ИНФОРМАЛНОТО

ПЕТ ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ

Първите пет излетяха неусетно.

Естествено информалното стана известно.

Трудности винаги при растеж има.

Главното е подкрепата на мнозина.

Оттук нататък – партньори много,

Дарители и доброволци отново.

И бъдещето ще е прекрасно.

НПО-то е цяло богатство.

И вие ще се уверите ясно.

 

Днес се навършват пет години от учредяването на Фондация “Институт за информални иновации”.

Честитим празника на създателите, дарителите, партньорите, последователите и приятелите!

Да продължим заедно по пътя на предизвикателствата на иновативното мислене и неговата практическа реализация в полза на обществото!

Публикувано в ИИИ | Коментарите са изключени за ПЕТ ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ

Пет години иновативни дейности на Института за Информални Иновации в полза на обществото

Благодарение на нашата активност в обществото и на публикациите в настоящия сайт на ИИИ, Google вече разпознава термина “информално образование” или “информално учене” и не пита дали имаме предвид неформалното образование.

Подробности за съществените различия между трите “основни категории образователна дейност” – формално, неформално и информално образование, съгласно европейската терминология, които ние разглеждаме в «Образователна триада», можете да намерите в меню «Библиотека» на сайта, Научния електронен архив на Нов български университет или в Google Наука.

Публикувано в ИИИ | Коментарите са изключени за Пет години иновативни дейности на Института за Информални Иновации в полза на обществото

Стимулиране и на информалните иновации в България

Четири са секторите, в които ще бъдат фокусирани усилията за стимулиране на иновациите у нас през следващите пет години: „Информатика и информационни и телекомуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Здравословен живот и биотехнологии“,  „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ (вкл. радио, телевизия, кино, музика, архитектура и дизайн, специализирано облекло и екипировка).

Това предвижда последният вариант на Иновационна стратегия за интелигентна специализация до 2020 г. (ИСИС). Тя служи като основа при разпределянето на евросредствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  (ОПИК) през новия програмен период до 2020 г.

Стратегията предвижда да бъдат увеличени значително инвестициите за иновации. През следващата година за тази цел са заложени 937,9 млн. лв, като  525,6 млн. лв от тях са публични разходи, а  412,3 млн. лв. ще бъдат вложени от бизнеса. Сумата е почти двойно по-голяма в сравнение с 2011 г. За тази година са предвидени разходи за изследователска дейност в рамките на 823,4 млн. лв.

Предвидените в стратегията източници на публичните разходи са: държавният бюджет със 197 млн. лв., университетите – 53,6 млн. лв. и еврофондовете – 275 млн. лв. Въпреки нарастващите разходи, България все още е на последно място в ЕС по иновации.

Целта на стратегията е чрез европрограмите да се налеят средства за иновации именно в тези сфери, в които страната ни има по-сериозен потенциал. За да се постигне очакваният резултат и развитие на секторите, ще трябва да се насърчат новите разработки, научните изследвания и пряката връзка между родната наука и бизнеса.

Затова ИСИС засяга не само новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“, но и ОП „Наука и образование 2014-2020“ (ОПНО).

Секторите, които попадат в ИСИС, ще могат да кандидатстват с проекти и да получават финансиране по новите европрограми и на по-ранен етап. ИСИС чака да бъде одобрена от Министерския съвет през септември 2014 г.

Източник: 3e-news.net – 01.08.2014 г.

Полето за изява и практическа реализация на идеите на информалните иноватори е широко отворено, не само в новите технологии, но и в сферата на личната информална опитност в процеса на живеене чрез здравословния начин на живот и развиващите се креативни индустрии.

Ние от Института за информални иновации ще Ви помогнем да стигнете от иновативната идея до работеща в интерес на обществото иновация. Потърсете ни!

Публикувано в Иновации | Коментарите са изключени за Стимулиране и на информалните иновации в България

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ

Тази година Фондация “Институт за информални иновации” посрещна своя празник – 26 април – Световния ден на интелектуалната (духовната) собственост – с подаръка, който ни направиха участниците в І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията”.

Получихме неочаквани, нестандартни и необикновени предложения за статии и  илюстрации в бъдещата “Енциклопедия на забавленията”. Някои от участниците са предложили дори философски разсъждения, надхвърлящи формата на статия за една енциклопедия. Други ни заляха със снимков материал, илюстриращ не само предложената тема за статия, но и любовта си към фотографското изкуство.

Журито на конкурса отличи с награди следните предложения за “Енциклопедия на забавленията”:

Първо място – “Игрите на дядо и баба» – 12 игри, представени от учениците от ІV б клас в ГПЧЕ, гр. Плевен.

Второ място„Морско кръщене” – авторски проект на  колектив от 10 ученици от Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе.

Трето място„Онтология на киселото мляко или как се създава свят“ и „Всичко мислимо е зримо, всичко зримо е мислимо“ – Теодора Джоргова – автор на статиите и Диана Темелкова  – илюстратор, ученички в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.

Благодарим за участието на:

Йордан Драганов и Спасимир Пенев от Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик;

Сечкин Ренизал от ПГЗ „Кл. А. Тимирязев”, гр. Завет;

Росица Иванова Венкова от ПГО „ Недка Иван Лазарова”, гр. Русе;

Авторски екип от 10 ученици на 8 години от Основно училище „Панайот Волов“, гр. Варна.

Протоколът с наградите ще намерите в меню “Конкурси”.

Очаквайте нашите изненади в електронната си поща!

Поздравяваме всички участници за ентусиазма и смелостта да бъдат информални иноватори!

Следете нашия сайт за нови конкурси!

Публикувано в Конкурси | Коментарите са изключени за ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ

І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА”

Фондация “Институт за информални иновации” (ИИИ) със съдействието на Министерство на образованието и науката, РИО София-град и Регионалните инспекторати по образованието в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Стара Загора и Шумен, Синдикат на българските учители, Мрежа на учителите-новатори, Столична библиотека, БНР, в. “Учителско дело” и konkursi.start.bg

организира

І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията”.

Конкурсът цели да провокира въображението, изобретателността, талантите и изследователските способности на децата и учениците в интересна за тях област чрез създаване на електронна „Енциклопедия на забавленията“ като нова културна ценност със световна значимост, развиваща раздела за деца в „Encyclopedia of Entertainment“.

Забавленията са различни видове дейности и занимания за приятно и весело прекарване на времето, отмора и почивка. Могат да бъдат развлечения, увеселения и представления, които носят наслада и радост, и обогатяват информалното учене на всеки човек.

В І Национален конкурс за иновативни идеи (НКИИ) могат да участват:

– деца и ученици в три възрастови групи – І-ІV клас, V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас – индивидуално или колективно;

– възрастни, само когато подпомагат участието на децата като техни консултанти или ръководители, които трябва да бъдат посочени в задължителната Заявка за участие в конкурса, съпровождаща конкурсните материали.

Участниците избират формата, чрез която да представят своите материали за конкурса, съобразно възрастта, възможностите и познанията си:

1. Само заглавия на статии за енциклопедията.

2. Заглавия и текстове на статии за включване в енциклопедията.

3. Илюстрации към статии в енциклопедията (до 3 броя за статия).

4. Източници на информация за разработване на статии за енциклопедията.

5. Имена на потенциални автори на статии за енциклопедията.

6. Комбинация на няколко или на всички предложения от предходните пет позиции.

За приоритетни ще се приемат:

1. Предложения за забавления, свързани с традиционните културни ценности и културното наследство.

2. Предложения, съхраняващи сътворени от хората интересни забавления.

3. Предложения, свързани със създаването или изобретяването на нови забавления.

4. Предложения, доразвиващи с нови статии “Encyclopedia of Entertainment”.

Конкурсните материали се изпращат само в електронен вид в посочената специална електронна поща на организатора.

Материали, които не отговарят на всички изискванията, посочени в Статута на конкурса, няма как да бъдат разглеждани от журито.

Оригиналите на наградените материали задължително се изпращат по пощата до организатора не по-късно от 24 април за участие в Церемонията за обявяване на резултатите от конкурса и бъдещите благотворителни инициативи на ИИИ.

Общите критерии за оценка са: оригиналност на иновативната идеята; съответствие на основната тема; икономичност и приложимост на идеята; естетическо оформление на материалите за конкурса.

Конкретни критерии за оценка в І НКИИ “Енциклопедия на забавленията” са: актуалност на предложената идея за статия в енциклопедията; брой на предложените заглавия за статии; брой и качество на разработените статии; брой и качество на предложените илюстрации; брой и качество на предложените източници за разработване на статиите в енциклопедията; брой на изпълнените критерии.

Одобрените предложения ще влязат в електронна «Енциклопедия на забавленията» с имената на техните автори, а авторите на най-оригиналните предложения ще бъдат вписани в «Почетна книга на иноватора» и ще получат сертификати.

Кроен срок за представяне на конкурсните разработки – 25 март 2014 г. на

електронен адрес: nci@iii-bg.org с тема “Забавления”.

Статутът на конкурса с условията и Заявката за участие по образец

можете да намерите в страница “Конкурси”.

Пожелаваме Ви успех в конкурса!

Фондация “Институт за информални иновации” (ИИИ)

Публикувано в Конкурси | Коментарите са изключени за І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА”

Честита Нова 2014 година, информални иноватори!

Публикувано в Празници | 1 348 коментара

ИНОВАТОРИТЕ като будители

„Будител е термин, навлязъл в съвременния български език със смисъла на човек, който през целия си живот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната употреба на майчиния език, както и преклонението към родната култура и национален дух.“

Това традиционно разбиране за човека, наречен “будител”, вписано в Свободната енциклопедия “Уикипедия”, днес има нови измерения.

В списъка на будителите със сигурност трябва да впишем представителите на българския гений в областта на изобретенията, техниката и технологиите, информатиката, космонавтиката, автомобилостроенето, строителството, медицината, международните отношения, изкуствата и спорта.

Нека се преклоним пред тяхната изобретателност, упоритост, нестандартност и талант, с които завладяват света и го правят по-комфортен, привлекателен и лесен за обитаване!

За всички тези българи можете да прочетете в посочените източници.

А за техните последователи предлагаме достъпни ръководства за раждане на ползотворни идеи.

Източници:

Лазарова, Галя. (съст.) Българският гений – фундамент на световния прогрес. С., Библиотека “Човешки ресурси”, 2011, 112 с.

Стаменов, Митре. Изобретатели. Какво ние, българите, сме дали на света. С., Книгоиздателска къща Труд, 2003, 175 с.

За бъдещи иноватори:

Джонсън, Стивън. Как се раждат добрите идеи. Естествена история на иновациите. С. 2012, 282 с.

Иновациите – нашият голям шанс. Експертни отговори на ежедневни предизвикателства. С., Мениджър, 2009, 98 с.

Публикувано в Без категория | 1 353 коментара

Европейска нощ на учените – израз на ИНФОРМАЛНОТО образование на учените

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“. На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г.

Европейската нощ на учените дава прекрасна възможност на мъжете и жените, посветили се на изследователската дейност, която движи човечеството напред, да покажат не само своите научни продукти, но и резултатите от творческите си търсения в изкуството, което създават като свое любимо хоби. Защото науката и изкуството не могат едно без друго.

Наука и изкуство

Какво е наука?

Какво е изкуство?

Едното е мисъл,

другото чувство.

Едното – истина

за тази Вселена.

Другото – истина

в душата родена!

(акад. Румен Цанев. Вселена. Размисли, настроения, фантазии. Диагнозис прес, С., 1999)

Тази прекрасна поетична съпоставка на науката и изкуството дава разковничето за потребността на учения да потапя душата си и в други неизследвани от него сфери със същия изследователски плам. Така се раждат плодовете на собственото му информално образование като неорганизирано, неструктурирано, несистематизирано и непреднамерено натрупване на знания, умения и навици (включително компетентности) в процеса на живеене. Тези плодове придобиват формата на стихове, картини, фотогарфии, музикални произведения и други авторски творби, които правят учения цялостен, завършен и удовлетворен.

Тази година (2013) Нощта на учените се проведе на 27 септември под мотото „Триъгълникът на знанието и европейското гражданство“.

Вижте част от програма и ще се убедите, че тя недвусмислено доказва как учените успяват да излязат от формализираната среда на научните институти и лаборатории, потапяйки се в свободната от регламентации информална среда на самосътворяващи се личности. Родените по този път творби са самобитни, откровени и смели точно колкото и научните експерименти.

Панаир на знанието и иновациите

Ученически конкурс за технологични разработки и проекти.

Кабинети по любопитство
„В уникалния свят на насекомите“

„Корпус за бързо гърмене“

Забавна математика за най-малките – Maths Fun Club

„Всичко ново е добре забравено старо – съвети за съвременно хранене от нашите предци“ Физични опити с участието на публиката

Концертът под звездите

Вечер на талантите на учените
Изложба с картини

Авторски изпълнения на стихове и музикални изпълнения на учени

Филмов маратон „Професорите снимат“

Фотографска изложба – „Светът през погледа на учените“

Цветовете на енергията

„Once upon a time …“
„Разбий доцента!“

„Логично, нали?“ – тайните на логическото мислене

„Музиката в главите ни” – шоу

„Наука и PR“

Как се „отглеждат” таланти за научна кариера?

Представяне на стихосбирката „Стъпки 6“ на учени поети:

http://www.cys.bg/2013/ktrio/docs/publications/Stapki6_book.pdf

Приятно четене!

Публикувано в Информално образование | 1 292 коментара