ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Креативната индустрия все повече набира мощ и превзема териотрии. Обяснението е просто. Дигитализацията на съвременния живот доведе до увеличаване на свободното време на хората, а те все повече искат да преживяват постоянни положителни емоции по всяко време и навсякъде. Точна както се случва чрез информалното образование / обучение / учене като неинституционализирано, неорганизирано, несистематизирано и неструктурирано натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетентности в процеса на живеене на хората от всички възрасти. По този повод предприемачите следва да се замислят как да превърнат всеки бизнес (включително извън креативната индустрия) в креативен. Ето няколко примера.

1

Предоставянето на медицински услуги не е само търговска дейност, но и поле за развитие на медицината и затова връзката с медицинските университети е пряка. А тяхната история се превръща в история на медицината, която е достоен обект за създаване на медицински музеи. През 1985 г. във Варна е открита „Музейна сбирка по история на медицината”, която днес е част от структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванчов Стоянов” – Варна.

Паметен медал на този университет, заедно с Паметен медал в чест на 100 г. на Медицинския университет в София (2017 г.), днес красят колекцията от подаръци в Музея по история на медицината, открит през 1990 г. към 260 годишния (2018 г.) Първи Московски държавен медицински университет „И.М. Сеченов”, по-известен като Сеченовския университет. Университетът е център за академично, научно и ресурсно превъзходство в системата на здравеопазването на Русия. Музеят към университета притежава Портретна галерия, колекции от нумизматика и знакови отличия (ордени и медали), медицински инструменти  и прибори, лични фондове на медици, книжни паметници и нагледни пособия. В подаръчната сбирка може да се види и икона на Св. Йоан Рилски Чудотворец, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон на българските будители и на Фондация „Институт за информални иновации”.

Връзката с България е пряка. В колекцията на музея се намират два портрета на младия и утвърдения Николай Иванович Пирогов, който оперира и лекува в българските земи по време на Руско-турската война 1877-1978 не само руски войници, но и много българи. Паметникът му стои пред Сеченовския университет в Москва, а в София неговото име носи УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – водещо в областта на спешната и бедствената медицина болнично заведение, по-известно като Пирогов.

2

Единственият у нас вечерен информационен всекидневник, излизал в годините на социализма в. „Вечерни новини”, е вече легенда. Но вечерката на Москва живее от 95 г. и е най-старият вестник на града, който не е преставал да излиза нито един ден, включително по време на войната. Днес в редакцията на „Вечерняя Москва излизат 6 издания: ежедневно делово издание, седмичник за семейно четене, в. „Москва. Център” на Централния административен окръг, в. „Южные горизонты”  на Южния административен окръг, в. „Новые  округа” на Троицкия и Новомосковския административен окръг, в. „Москва вечерняя” – съвместен проект с Московското метро, който вечер се раздава безплатно в метрото. Редакцията редовно участва в Акцията „Ден без турникети”, която се провежда почти всеки месец в Москва. Огромното помещение на редакционните отдели събира стотици майстори на словото и печата, които не се притесняват от присъствието на „туристи” в редакцията, набирайки и отразявайки новините от мегаполиса, Русия и света. А мрежовата „Вечерка ТВ” работи по проекти като „Московско качество”, събиращ мнението на гражданите, „Народите на Москва” (100 народности), в който участват и чужденци с представители от посолствата. Оперативните събития могат да се следят на портала, поддържан от редакцията. Към нея работят клубове на младите журналисти, учителите и политолозите. Слоганът за 2019 г. е „Правим вестника заедно с читателите”.

3

Тази година изложбата за достиженията на народното стопанство, по-известна като ВДНХ, отбеляза своята 80 годишнина след мащабна реконструкция за връщане на историческия си вид в компанията на 50-те най-големи изложбени центрове в света. Заедно с парк Останкино, ВДНХ е разположена на 325 хектара, на чията територия са изградени 49 обекта – архитектурни шедьоври, признати за паметници на културното наследство. Днес легендарните исторически павилиони на отделните републики в състава на СССР са превърнати в съвременни музейно-изложбени проекти, включително с Дворец на бракосъчетанията. В Парка на занаятите работят 13 тематични работилници и производствени цехове. Няколко павилиона Экспо домакинстват на главните изложби и крупните форуми, концерти и срещи. Няколкото парка: Останкино, Ландшафтен, на знанията и на тематическите атракциони предлагат ежедневно занимания за всички възрасти. Оказа се, че в историята на комплекса има българско присъствие. Изготвилите „Лентата на времето” в Музея на ВДНХ са избрали за периода 1964-1967 г. снимка на първите държавни и партийни ръководители на България и СССР. Тук историята се уважава и съхранява, за да служи като отправна точка за иновативни проекти.

4

„България на длан – макети на открито“ е образователен културно-исторически проект, който чрез специално изработени умалени копия-макети на знакови сгради,  представя България като част от европейското и световното наследство на ЮНЕСКО, събрано на едно място. Проектът набира популярност от 2005 г. с макети на закрито, но само на известни архитектурни обекти от цялата страна. А как изглежда това като карта на града?

Павилионът „Макет на Москва” е открит на 29.09.2017 г. на Люляковата алея на ВДНХ, а този месец излезе от реконструкция заради разширяването на представената територия – 368 кв. м., на която се представени 20 хил. сгради в мащаб 1:400. На картата могат да се намерят обекти, свързани с България: Паметникът на Кирил и Методий, Паметникът параклис на руските гренадири, паднали в боя под Плевен по време на Руско-турската война 1977-1878 г., Българският културен институт, българският ресторант „Баба Марта”. При проектираното следващо разширение на картата, в нея ще влезе и Посолството на Република България в Москва.

Павилионът е изложбен център за градоустройственото развитие на Москва „Мосградекспо” на департамента за градостроителна политика на града, който издава периодично печатни издания на отделни теми: Средновековно строителство (църкви, стените и кулите на Кремъл), Железопътните гари на Москва (9 за различните направление). Системата за управление на макета позволява да се фиксират отделни системи (Кремъл; уникални съоръжения; театри и киноконцертни зали; музеи и изложбени зали; булеварди, улици и мостове; хотели; храмове и манастири; реновация) или целият макет да се осветява в четири режима: ден, нощ, облаци и дъга. На всеки кръгъл час в работни дни и на всеки половин в празнични дни на голям екран се представят 5 светотехнически шоупрограми от 3 минути по темите: „История на Москва”, „Архитектурните стилове на Москва”, „Времената на годината”, „Мегаполисът Москва”, „Най-добрият град на земята” по песен със същото име от 1964 г. в изпълнение на Муслим Магомаев  https://www.youtube.com/watch?v=GPrWON4vCzQ).

 5

Бившият павилион „Земеделие” на ВДНХ днес е превърнат в Център „Слово” ново изложбено и образователно пространство, което разказва за историята, настоящето и бъдещето на кирилската писменост. За разлика от открития през 2015 г. „Двор на кирилицата” в комплекс „Стара Плиска” в България, отличаващ се със своята физическа мащабност и основен акцент върху кирилицата, новият център предлага поглед върху словесността от древността до наши дни. А върху 12 платна са изведени основните исторически акценти, свързани с кирилицата от IX до XX в., съпоставени с главните събития на културния, духовния и политическия живот в Русия и света. Съвсем естествено е присъствието на България не само в исторически, но и в съвременен план със снимката на Националната библиотека и паметника на Кирил и Методий пред нея. Заслужава да се отбележи „Дървото на азбуките на основата на кирилицата”, в което съществен клон се пада на българската азбука. Еспозицията разполага с 18 тематични къта за интерактивно образование по пътя на информалното учене. Тук може да се общува реално с музейните експонати – да се пипат, да се сяда по тях, да се отварят шкафовете, за да се видят и чуят странни истории, да се слушат фолклорни приказки, поверия и песни.

6

Съществена част от Парка на знанията на ВДНХ заема образователния технокомплекс за деца и възрастни „Техноград”.  Охладиха желанието ми да го разгледам с пояснението, че това не е изложба, а реално иновационно-образователно пространство с работилници в 5 сектора: Сервис (5 професии), Арт (13 професии), Пром (6 професии), Цифра (12 професии) и Урбан Техноград (13 професии). Предлагат се 5 направления на обучение: курсове, майсторски класове, ваканции с полза, екскурзии и Център за развитие на кариерата. В Центъра могат да се проверят склонностите към отделни професии, да се състави автобиография и да се планира кариерата, независимо от възрастта и образованието.

Не е ли дошло време работодателските организации в България да поставят началото за изграждане на подобни комплекси не само с образователни, но и с производствени цели. Професии се усвояват с правене, е не само с четене и гледане.

Предложените примери за креативен бизнес нито са сложни, нито невъзможни. Иска се полет на мисълта, стремеж към успех и предприемачески дух. Времето е дошло. Ресурсите – човешки, материални и финансови – трябва да се намерят.

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Пътеводителят за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” като Школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ е общодостъпен

През 2018 г. Ви информирахме за излизането на първата книга, създадена по инициатива на Фондация „Институт за информални иновации” (http://iii-bg.org/blog/?p=809).

Тази година посрещнахме Деня на Съединението с електронното издание на „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”. Министерството на образованието и науката, като поръчител на изданието, го направи общодостъпно в своя сайт (http://www.mon.bg/bg/27 – В помощ на класния  >   Материали за часа на класния ръководител).

За отзиви и връзка с авторите (д-р Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) използвайте специалната поща: liubopitko@iii-bg.org!

 

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за Пътеводителят за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” като Школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ е общодостъпен

„УМНИЯТ ГРАД” като школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Колкото по-голям е един град, толкова по-неизбежна е неговата цифровизация. Управлението на информацията и процесите в градовете милионери (с над 1 млн. жители) вече е невъзможно без създадения до този исторически момент изкуствен интелект. Това е бъдеще, от което няма как да избягаме. И колкото по-рано го посрещнем, но с разум, толкова по-добре за всички.

Дигитализацията на всички сфери на живота в тези градове изправят неговите жители пред необходимостта да се учат информално как да се справят с проблемите си не чрез посредничеството на хора, а с помощта на новите „умни технологии”. Информално, защото в това уникално образование като неинституционализирано, неструктурирано и несистемно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетенции в процеса на живеене на хората от различни възрасти, учителят е самият живот. До вчера някой те е обслужвал и ти е помагал да вземаш своите житейски решения, от днес се изправяш пред софтуерна програма и трябва да се научиш в крачка как да работиш с нея, за да успееш да получиш необходимия продукт или услуга.

Как може да изглежда една цифрова столица? Какво представлява „Умният град” на примера на мегаполиса Москва? Това е цялостна и взаимосвързана интелигентна структура за комфортен живот, който започва от дома. Умният дом” разполага с Wi-Fi HD видеокамера, със сензори за движението и отварянето, за газта, дима и изтичането, с умни лампи и розетки, с контролер „Умен дом”. В сградата се осъществява видеонаблюдение в системата на жилищно-комуналното стопанство и отчет на ресурсите – осветление, отопление, вода, чистотата на въздуха.

В Единния диспечърски център на града се наблюдават изразходването на ел. енергия, отоплението, санитарната техника и сметосъбирането, канализацията, асансьорите, благоустройството, уличното осветление, фасадните работи и покривите, поддържането на горите и парковете, осъществява се мониторинг на градската техника.

Проектът за реновация (ремонт и обновяване) на сградния фонд започва от дворните пространства, от архитектурата на сградите до входовете на етажната собственост и апартаментите. 300 строителни обекта са под денонощно видеонаблюдение от началото на строителството до предаването на обекта. Управляеми цветни камери с висока резолюция, увеличаващи изображението 30 пъти, способни да издържат на рязко изменение на температурите, показват всичко, което се случва на строителната площадка.

Най-близо до хората е «Умната клиника», която разполага с електронна регистратура за електронни документи (застрахователни полици, електронни застраховки, социални карти за жителите на града, универсални електронни карти). След регистрация в системата и електронния регистър с електронна карта, отивате на прием при доктора, който ви назначава лабораторни изследвания с най-съвременна цифрова диагностика и ви оформя електронна рецепта. Плюсовете за пациента: приемственост на информацията в различни медицински организации; обосноваване на решението за назначаване на медицинските процедури и препарати; безопасност на данните (използват се няколко бази данни и защитени канали за предаването им). Ето как за пет години от работата на системата в здравеопазването «Бъдещето стана настояще»:

Било Станало
Опашки в поликлиниките. Достъпност на терапевтите 98 %, а на педиатрите 86 %.
Чакане за прием с часове пред вратата. 89 % от пациентите попадат на прием в рамките на 20 мин. от назначеното време.
Запис за прием само в регистратурата. 58 % се записват за прием самостоятелно,

30 % дистанционно.

Всички записи на ръка и на хартия. Компютър и принтер на всеки лекар.
Недоволни пациенти. 85-90 % от пациентите са удовлетворени от посещението на поликлиниката (по резултати от анкетите за удовлетвореност).

Цифровото здравеопазване включва още «умна медицина» с персонализиране на грижите и телемедицина.

Умното училище не е само съвременна образователна среда, а комплекс от дигитални процеси. Интерактивните уроци се провеждат по електронни сценарии.  Всички учебници се намират в таблетите на учениците. В бюфета има само полезни продукти. Училището практически е недостъпно за странични хора. Родителите следят онлайн за посещаемостта в училището и успеваемостта на децата си. „Умният клас” разполага с електронна дъска, интернет, ел. библиотека. И учители, и ученици използват столичния образователен интернет телеканал. Това по естествен път поражда и умните проекти на учениците.

Интелектуализирана е и транспортната система, в която има транспорт за всеки – от обществения транспорт до личните автомобили, от безпилотния транспорт до велосипедите под наем. Транспортни приложения могат да съставят маршрута на обществения транспорт до всяко желано място. В проект е «Умната спирка», а реалност е умната зебра. Пресичането на кръстовищата пести време, защото то може да се осъществи  едновременно във всички посоки, включително и по диагоналите.

«Умният град» предоставя многобройни електронни услуги за бизнеса чрез няколко портала: портал за доставчици, инвестиционен портал, електронен чиновник.

«Умният град» се нарича павилион на ВДНХ в Москва, който приоритетно покани посетители от всички възрасти в рамките на акцията «Ден без турникети» през месец май 2019 г., за да покаже скритите електронизирани процеси на града. Дигиталните услуги вече са навсякъде: в жилищните домове, училищата, университетите, болниците, бързата помощ; в бизнес центровете, търговските центрове, банките, инкасото, фабриките; в полицията, охраната и безопасността (система за идентификация), специалната и почистващата техника; в администрацията и медиите. Експозицията се състои от 12 интерактивни зони. На изложбата можеш да сложиш VR-очила и да влезеш в ролята на машинист на нов влак на метрото, да проведеш виртуална диагностика на организма си, да поговориш с жизнерадостен робот.

Мотото на специалната интерактивна експозиция е: „Умният град – това е град, където има време за това, което действително е важно».

Публикувано в Иновации | Коментарите са изключени за „УМНИЯТ ГРАД” като школа за ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

ИНФОРМАЛНО, занимателно и оригинално. Из опита на мегаполиса

Културно-туристическата програма на руската столица Москва е толкова наситена, че човек е принуден да ограничава желанията си да види всичко интересно. Годишният календар на проявите е запълнен със събития от всякакъв характер: от безплатни дни за посещения на московските музеи (без федералните) всяка трета неделя на месеца, до няколкодневни, седмични, месечни или сезонни изложби, фестивали, акции, панорами, празници. Част от събитията са уникални и ако се пропуснат, никога няма да се повторят. Други са циклични – през определен период или годишни.

„Денят без турникети” не е обикновен „Ден на отворените врати”, който правят всички. Основна задача на акциите е демонстрация на бизнеса отвътре с възможността на граждани и гости, туристи и журналисти да се докоснат до реалната работна среда на иначе недостъпни обекти или такива с входна такса.

В Деня без турникети може да се общува с основателите на компаниите, да се посетят безплатно търговски и градски обекти, да се види какак работят предприятия, фирми, телевизии и редакции на СМИ, културни и спортни центрове.

В акцията канят на екскурзия всички желаещи технопаркове, предприятия с ръчен труд (манифактури), IT компании и много други, които се представят в контекста на темите «Създаваме бъдещето», «Супермаркети 4.0», «Народен бизнес», «Архитектура на мисълта», «Концептуален отдих», «Цифров разум», «Работна среда», «Пряко излъчване».

Огромен интерес към инициативата проявяват семейства с деца не само от образователна и възпитателна гледна точка, но и от икономическа – в обикновен ден те трябва да заплатат няколко билета за посещение на същите обекти.

Например детски технопарк „Наукоград”  е създаден по частна инициатива на територията на Московския финансово-юридически университет и притежава уникален „Музей на развитие на науката и техниката”, където е представена еволюцията на  технически устройства от XVIII в. до наши дни – от учебен модел на паров двигател и музикална кутия на 120 г. до промишлев робот. В лаборатории по робототехника,  IT технологии, графичен и промишлен дизай и архитектура ученици усвояват професиите на бъдещето,  а в авиотренажора  от кабина на самолет ЯК 40 се занимават в лятната школа «Авиатор».

Наблюдателната площадка „PANORAMA 360” е  расположена на 89 етаж на кулата „Федерация-Восток“ в комплекса Москва-Сити и е най-високата в Европа,   демонстрирайки панорамни гледки на града. В „Деня без турникети” гостите имаха възможност безплатно да видят интересен филм за историята на Русия, да посетят развлекателните зони,  да опитат продукцията на най-високата в света фабрика за сладолед «Чистая линия», да си направят снимка за спомен на фона на целия комплекс Москва-Сити.

За 2019 г. са планирани 8 акции през месец, а от юли до октомври – всеки месец. Всяка акция се провежда в три последователни дни, единият от които е почивен ден. В някои предприятия има ограничения на възрастта (наличие на паспорт) заради характера на извършваната дейност. Възможностите за посещия са териотриално, времево и охранително ограничени, поради което задължително се прави предварителна регистрация по график.

Участвайки в акцията, всеки може да открие за себе си нещо ново, да придобие полезен навик или да се запознае с перспективни разработки в областта на образованието, науката, изкуството, бизнеса. Какво по-добро и интересно средство за нашето уникално информално образование като неструктурирано и несистемно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетенции в процеса на живеене на хора от различни възрасти.

Институт за информални иновации

 

Публикувано в Добри практики | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНО, занимателно и оригинално. Из опита на мегаполиса

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Фондация „Институт за информални иновации” посрещна Деня на будителите с продукта от едногодишния проект „Наръчник за ученическото самоуправление”.  Точно преди година заместник-министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова подкрепи проекта и Министерството на образованието и науката стана поръчител за създаването на съвременно научно-популярно издание в подкрепа на разширената територия на ученическото самоуправление в българското училище в новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Пътеводителят вече пътува към всички училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в цялата страна, но поради ограничения тираж, ще може да бъде намерен безплатно само там, в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, в Столична библиотека и в ограничен брой регионални библиотеки.

Основната цел на това уникално издание е да покаже, че ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, но само ако в него се включат със своите компетентности всички участници: учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, бизнеса, общностите и институциите на местно ниво и структурите на гражданското общество.

Авторите (д-р Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) предлагат кратки тематични статии, които могат да се използват като теоретична основа и практико-приложни модели за създаване и развитие на нови или усъвършенстване на вече съществуващи органи на ученическото самоуправление.

Структурата на изданието позволява то да бъде използвано изцяло или на части в зависимост от потребностите на всеки читател.

Пътеводителят е предназначен за всички деца, ученици и възрастни, които по някакъв начин имат отношение към ученическото самоуправление.

Практикуването на ученическото самоуправление в и извън училището е истинска Школа за информално учене, чрез което се формират ценни за живота на всяка личност знания, умения и компетенции, които не биха могли да се появят в процеса на формалното образование или неформалното обучение. Потапянето в реалност, която създават сами децата и учениците, им помага да изградят от ранна възраст значими за цял живот ценности, принципи и норми на стойностна жизнена реализация.

В този съвсем нелек процес, особено в днешния изкушаващ и погубващ личното пространство свят, младите хора още по-настоятелно имат потребността от разбиращото и подкрепящото съпровождане на значимите за тях възрастни. Тази книга ще е изпълнила своята мисия, ако хората от различните поколения почувстват необходимостта да се учат едни от други, да споделят близки ценности и да постигат своите цели заедно.

За отзиви и връзка с авторите използвайте специалната поща: liubopitko@iii-bg.org!

 

Публикувано в Информално образование | Коментарите са изключени за „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

ИНФОРМАЛНА ШКОЛА

В деня на мъдростта София, Вярата, Надеждата и Любовта Институтът за информални иновации открива своята ИНФОРМАЛНА ШКОЛА.

Всичко за нея ще намерите в специалното меню „ИНФОРМАЛНА ШКОЛА“.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНА ШКОЛА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ на 8 години

Днес е рожденият ден на Фондация „Институт за информани иновации”.

Не сме избрали случайно този ден, в който се почита Свети преподобни Иван Рилски – български духовник, най-великият български светец, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон на българските будител, наричан още Чудотворец. Следвайки Завета му „Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път”, ние се убеждаваме в неговата чудотворна сила.

А как иначе бихме могли да наречем обстоятелството, че без наличието на външно финансиране проектите ни постоянно се роят, приятелите и парньорите ни се множат, а резултатите от работата ни се плодят.

Ние може да нямаме бюджет, но имаме стойностни идеи и механизъм за тяхното реализиране. Сред всичко направено дотук следва да отбележим:

 • постоянното увеличаване на менютата в нашия сайт;
 • публикациите за информалното образование в български и чуждестранни издания;
 • промените в българското законодателство, в което заработи терминът „информално учене”;
 • подготовката на първото печатно издание по идея на ИИИ, за което ще говорим след неговото отпечатване;
 • промяната на логото на ИИИ, с което заживяхме по-хармонично;
 • проектната дейност, която ни поддържа в постоянно движение;
 • партньорите, които ни търсят, защото държат на нас;
 • популяризирането на нашите идеи, с които привикват все повече хора и стават убедени привърженици на нашата кауза.

Пред нас е бъдещето на иновативна България и Ви каним, за да го споделим за общото благо на всички откриватели, изобретатели, рационализатори, информални иноватори, без които е невъзможен напредъкът на човечеството. А следването на тази кауза си струва – елате и се уверете сами!

Настоятелство на ИИИ

Публикувано в ИИИ | Коментарите са изключени за ИНСТИТУТЪТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ на 8 години

Информално за Новата година

ИНФОРМАЛНИ ИНОВАТОРИ, ИНИЦИАТОРИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ,

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ПАРТНОРИ И ПРИЯТЕЛИ!

Посрещнахме Новата 2018 година с много вяра в доброто и надежди за сбъднати мечти.

Да е здрава и надеждна!

Да е истинска и нежна!

Да е горда и щастлива!

Да е страстна и красива!

Да е спорна и честита!

Да е много знаменита!

 Настоятелство на ИИИ

Публикувано в Без категория, Празници | Коментарите са изключени за Информално за Новата година

ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ НА 7 ГОДИНИ

Първите седем години от историята на Института за информални иновации /ИИИ/ отлетяха.

Пораснахме с нови идеи, проекти и открития.

Придобихме увереност в себе си и в нашата значимост за развитието на иновативното общество в европейска България.

Постиженията ни се измерват с:

 • популяризирането на информалното образование в интернет на български език чрез сайта на ИИИ;
 • проучването, научно-теоретичното осмисляне и практическото прилагане на стиловете и методите на информалното образование;
 • приемането на термина „информално учене” в българската нормативна уредба /Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение и Закон за насърчаване на заетостта/;
 • планирането, организирането и реализирането на 25 проекта, част от които са: „Образование чрез правене“, „Животът като обучител“, „Езикови иновации“, „Любопитко”, „Изследователска общност за информално образование”, „Енциклопедия на забавленията”, Музикален проект „Мадам, мадам”, „Избери професия”, „Винаги има шанс”, Гражданско образование – ученическо самоуправление, „Цветен свят”, „Какадемия”, „Информални бизнес иновации”, Благотворително парти „Информални иновации”, Летни ваканционни програми за ученици.

Парите в банковата ни сметка твърде скромно се движеха, но истинското ни богатство е фондът на „Банка за идеи и иновации” /БИИ/.

Поднасяме своята искрена благодарност на многобройните ни партньори, приятели и последователи – без тях мисията ни щеше да бъде неизпълнима!

Присъединете се към нашата кауза, за да направим заедно България страна на иновациите!

Настоятелство на ИИИ

Публикувано в ИИИ | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ НА 7 ГОДИНИ

ИНФОРМАЛНАТА революция на Апостола

180 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

180 години не стигнаха да се появи втори подобен колос в националната история, който може да обедини във възхитата си толкова разнообразни и често противоречащи си идейни платформи.

Ти, Апостоле, успя нестандартно и неповторимо да сътвориш своята информална революция, която подари на един търсещ себе си народ.

Преди много години ти написах писмо. Твърде дълго то не намираше своя прочит сред моите съвременници. И за да не се забравя смисъла на твоя принос към световната история на типовете революции, изпращам писмото чрез мрежата.

Levski

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНАТА революция на Апостола