Ваксини

Докато чакаме спасението на телата си с биологичните ваксини,

да спасим душата си със словесните ваксини!

Внимание! Към всяка Ваксина има съответен МедиАкамент

Ваксина № 1

Друг поглед към случващото се

Информално отворено писмо за COVID-19

ПРОЧЕТЕТЕ! ПОМИСЛЕТЕ! ПРЕПРАТЕТЕ!

 http://iii-bg.org/blog/?p=1085          български

http://iii-bg.org/blog/?page_id=309   english

http://iii-bg.org/blog/?page_id=613   русский

Ваксина № 2

Всички вече сме в мрежата, а там ни дебнат информационни вируси

Лечението: проверявайте източниците!

Ваксина № 3

В синхрон с времето

Точния човек, с точното действие, на точното място, в точния момент, по точния начин, за точен резултат.

Ваксина № 4

Антискука

Човечеството вече е натрупало огромно количество електронни ресурси за саморазвитие на свободен достъп.

Редувайте „мехлеми“ за душата със стимулатори за телата!

Ваксина № 5

Социалност

Повече социална близост, която дигиталните технологии позволяват!

 Очакваме и Вашите предложения за ефективни ваксини!

МедиАкаменти

МедиАкамент № 1

Допускайте многовариантност на възможните изходи от кризата!

Не се доверявайте на прогнози с предложение за изход с доминиращо едностранно мнение. Търсете различните гледни точки, изходи и сценарий, светът е квантов (паралелни квантови вселени).

МедиАкамент № 2

„Медийно приглушаване“

Запознавайки се с различните гледни точки от различни източници у човек може да бъде предизвикано чувство на тревога и страх. Това не означава да не се следят актуалните събития, а да се прави балансирано, защото прекаления информационен поток поражда шум и дори заглушаване на естествените процеси на възприятие на събитията, което може да доведе до тревога и страх у индивида.

МедиАкамент № 3

Когато миналото не е свършило, а бъдещето не се е родило и сме тук и сега, трябва да бъдем адаптивни и да познаваме себе си!

Промените, на които сме свидетели в глобален мащаб, съвпадат и с момент на преход към ново десетилетие, в което националните планове, стратегии, доктрини и политики на държавите завършват, отчитат се и се оформят нови. В този момент на преход, когато миналото не е завършило, а бъдещето още не се е родило, ние се намираме тук и сега, в настоящия момент. Често хората и обединението им в структури-държави живеят в миналото или в бъдещето, но не тук и сега. В момента имаме възможността да притихнем и да бъдем тук и сега, за да може правилно да предначертаем утре. Тогава, когато сме тук и сега, ще бъдем и по-добре адаптирани към промените. Защото, според Дарвиновата теория знаем, че не оцеляват най-силните, слабите и т. н., а оцеляват най-адаптивните. За да сме адаптивни, трябва да сме тук и сега, да познаваме себе си, за да можем да се приспособим към промените.

МедиАкамент № 4

Опознай себе си чрез цифровите технологии!

С помощта на новите цифрови технологии човек може да измерва своите биометрични данни, които му помагат да проследява своите показатели и така да следи здравето си. Всеки човек има възможността и достъпа до архивите на своите биологични, физиологични и поведенчески данни. Той може да ги анализира и да направи преценки например за нивото си на стрес и да работи за неговото понижение. Могат да бъдат направени и други подобни анализи, за да може индивида да се върне към себе си и чрез медитация, насочена върху дишането му, да се работи за намаляване нивото на стреса. Цифровите технологии позволяват на личността да се обърне към себе си, да опознае здравословното си състояние и да ги използва позитивно за повишаване на здравето и имунитета си.

МедиАкамент № 5

Върнете се към себе си, към корените си, към природата си!

Това затваряне на хората по домовете им позволява да бъдат заедно със семействата си, както и сами със себе си. Така те се завръщат към естествените си първоизточници, т. е. към природата си. По този начин, в покой, могат да си направят равносметка какво са направили досега, какво правят сега и дали това, което са планирали да правят в бъдеще, е било правилно – сега е моментът да променят посоката на бъдещите си планове. Настоящият момент ни помага да прозрем какви сме били, какви сме сега и какви ще бъдем в бъдеще.

Автор на МедиАкаментите: Вероника Преждарова – Директор на Изследователска група „Homo Creabilis” в ИИИ
Тази страница е създадена на 04.04.2020 г. в условията на световна пандемия от коронавируса COVID-19 и търсене на ваксини за спасяване на човечеството.

Коментарите са затворени.