ВРИ

ВРИ е Виртуалната работилница за идеи на Института за информални иновации – нова рубрика в менюто на сайта, която ще бъде създадена с Ваше участие.

Изпращайте ни Вашите иновативни предложения, които бихте искали да споделите с другите хора, а ние ще Ви помогнем те да стигнат до тези, които биха могли да ги превърнат в реалност.

***

Виртуалната работилница за идеи не би работила успешно, без една уникална човешка способност, наречена „серендипност”.

Серендипност (от англ. serendipity) е способност да се правят дълбоки изводи и открития от случайни наблюдения, без човек задължително да има намерение това да се случи. Често думата носи значението на „щастлив инцидент” и „приятна изненада”.

Терминът е въведен от английския писател Хорас Уолпол на 28 янаури 1754 в писмо, написано до Хорас Ман. По-късно е използван за първи път по отношение на научно откритие, направено от физиолога Уолтър Кенън .

За да се случи обаче, е необходимо човек да има познание, но също така и да си позволи да не е зависим от това познание. Най-важна е способността да оставиш съзнанието си свободно да плава. Не стигаш до състояние на серендипност, ако тръгнеш по предварително оформен план.  Това означава да се довериш на битието да те води и да рискуваш да навлезеш в непознатото с търпение и кураж.

Серендипността е особен вид прозрение, подарък от живота, който се съчетава с вътрешния потенциал на човека.

Източник: Психологически център Mobius

***

Какво означава „любимата” дума на новото виртуално поколение – СКУЧНО?

С упер

К реативно

У чене

Ч рез

Н ови

О ткрития

Абревиатурата за стил на учене е създадена по време на Лятната ваканционна програма «Иноватори 2017» от водещата Т. Желязкова-Тея. Публикувана в «Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой?Какво?Къде?Кога?Как?Защо?».София, НИОН «Аз-буки»,2018, с. 54.

Коментарите са затворени.