ИНФОРМАЛНА ШКОЛА

В деня на мъдростта София, Вярата, Надеждата и Любовта

Институтът за информални иновации откри своята

ИНФОРМАЛНА ШКОЛА.

Защо школата е ИНФОРМАЛНА?

Защото тя не е специално организирана, а е зачената и се развива от потребностите на живота.

Защото тя няма строга структура, освен няколко насочващи рубрики.

Защото всичко, което школата предлага, произтича от опита, който е изключително разнообразен и несистемен.

Защото тя няма за цел непременно да дава знания, да развива умения и да формира житейски компетентности, но напълно неусетно съдейства за това, като съпровожда живота на хора от различни възрасти.

Информална школа започва с появата  на първородно дете в края на 2018 г. Този факт променя живота на три поколения:

  • Поколението ALPHA на самото дете, чийто живот ще проследяваме;

  • Поколението Y на неговите родители, на които ще помагаме за отглеждането му;

  • Поколението Бейби бум на прародителите, които трябва деликатно да предадат своя уникален житейски опит за съхраняване на живота като ценност.

Текстовете ще вървят хронологично, като най-старите ще се намират отдолу, а най-новите ще се вмъкват отгоре.

Всеки текст ще започва с маркировка за кое от трите поколения се отнася.

Текстовете ще бъдат включени в една от следните рубрики:

ПОЛЕЗНИК

НАПЪТСТВЕНИК

ПОЯСНИТЕЛНИК

ВЪПРОСИТЕЛНИК

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИК

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИК

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИК

По този начин всеки читател не само ще може да намира интересуващите го теми, но и ще разбира степента на тяхната важност за реалната житейска практика.

За въпроси, предложения и връзка със създателите на Информална школа ползвайте ел. поща: liubopitko@iii-bg.org

Коментарите са затворени.