Приятели, колеги и партньори за юбилея на ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ

«Честита десетгодишнина на фондация «Институт за информални иновации»! Вие положихте методологичните парадигми на информалното образование у нас! Имате огромен принос за внедряването на информалното образование в ЗПУО (2016), както и  на  държавни образователни стандарти към него. Вашите идеи са в основата на иновативният тип образователни институции у нас. Бъдете все така креативни и устойчиви в своето развитие!»

проф. д-р Ирина Колева – председател на сдружение  «Движение Предтечи»

«Честит юбилей! И нови успехи по този път! Пандемията и свързаните с нея перспективи в дистанционното образование и труд увеличават и възможностите в тази сфера! След 10 години успехите вероятно ще са повече! Все така напред!»

чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов

 «Честит юбилей на създадения от Вас институт!. В страната няма друг научен институт, който да изследва проблеми на образованието (информалното). Ето защо Вашият е обективна необходимост. Пожелавам да се разширява неговата ползотворна дейност!»

проф. д.пс.н. Любомир Ст. Георгиев – почетен член и член на ръководството на Съюза на учените в България

«Честит юбилей! Успешни дейности и удовлетворение от каузата! Здраве и сила!»

проф. дпн  Надежда Витанова

 «Светът е непредвидим и неизвестности дебнат отвсякъде. Ако разглеждаме информалното образование като специфичен подход в и към образованието, при който се използват алтернативни и нетрадиционни методи и дейности, които изискват пълно ангажиране със собственото си учене и развитие, сега е времето да се променят много неща. Какво по-подходящо време от сегашното за:

  • Нови, нетрадиционни знания;
  • Новите технологии, чрез които знанията достигат до голям брой ползватели;
  • Активно участие на обучавания (което се препоръчва и в традиционното образование);
  • Генериране на нови иновативни идеи, на които, между другото, се основава развитието на света.

Успех във Вашата работа в следващите многая лета! Честит юбилей!»

доц. д-р Камелия Асенова

 «Поздравления за духа, креативността, дисциплината, с която вървите по път, който си заслужава!»

Надя Кантарева-Барух – директор на НИОН «Аз-буки»

«Честито първо десетилетие!  С пожелание да посрещнете още много по 10 години – пълни със смисъл, радост, напредък и обич! Бъдете здрави, все така отдадени, силни и оригинални!»

Таня Величкова-Маринова – дългогодишен журналист в БНР

 

 

Публикувано в ИИИ, Празници. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.