Иновативен форум „ОБРАЗОВАНИЕТО – ДЕЛО НА ВСЕКИ. ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО”

Институтът за информални иновации

с любезното съдействие на

Регионално управление на образованието София-град

Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност

Национално издателство за образование и наука «Аз-буки»

Ви канят да участвате в Иновативния форум

на 22.02 2022 г.,  11.00 – 12.00 часа, онлайн

Ние вече живем в началото на 3-то десетилетие на новия ХХI век, а това е почти 1/4 от столетието. Нашият живот протича с все по-бързи темпове и бягайки от миналото, гонейки настоящето,  тичаме към бъдещето, което в огромна степен зависи от самите нас. Какво бъдеще искаме за себе си и за нашите наследници и как ще се образоваме за него, независимо от мястото, времето и възрастта ни? Какво е важно да знаем, за да живеем пълноценно? Как да развиваме уменията си за живота? Защо изобщо ученето се превръща в неотменима част от нашето ежедневие? Отговорите на тези и други въпроси ще търсим заедно в Иновативния форум.

Програма

Теоретична презентация от ИИИ

Прагматични разисквания от участниците

Модератор – Изследователска група «Homo creabilis» към ИИИ

Начин на участие: онлайн с предварителна регистрация до 20.02.2022 г. тук: https://forms.gle/Bmn6NU1MZJMTiLNT6

Участници: без ограничения по специалност, месторабота, научна степен или длъжност, включително студенти и докторанти, експерти от страната.

За връзка с организаторите вижте страница „Контакти”.

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.