„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Фондация „Институт за информални иновации” посрещна Деня на будителите с продукта от едногодишния проект „Наръчник за ученическото самоуправление”.  Точно преди година заместник-министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова подкрепи проекта и Министерството на образованието и науката стана поръчител за създаването на съвременно научно-популярно издание в подкрепа на разширената територия на ученическото самоуправление в българското училище в новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Пътеводителят вече пътува към всички училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в цялата страна, но поради ограничения тираж, ще може да бъде намерен безплатно само там, в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, в Столична библиотека и в ограничен брой регионални библиотеки.

Основната цел на това уникално издание е да покаже, че ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, но само ако в него се включат със своите компетентности всички участници: учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, бизнеса, общностите и институциите на местно ниво и структурите на гражданското общество.

Авторите (д-р Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) предлагат кратки тематични статии, които могат да се използват като теоретична основа и практико-приложни модели за създаване и развитие на нови или усъвършенстване на вече съществуващи органи на ученическото самоуправление.

Структурата на изданието позволява то да бъде използвано изцяло или на части в зависимост от потребностите на всеки читател.

Пътеводителят е предназначен за всички деца, ученици и възрастни, които по някакъв начин имат отношение към ученическото самоуправление.

Практикуването на ученическото самоуправление в и извън училището е истинска Школа за информално учене, чрез което се формират ценни за живота на всяка личност знания, умения и компетенции, които не биха могли да се появят в процеса на формалното образование или неформалното обучение. Потапянето в реалност, която създават сами децата и учениците, им помага да изградят от ранна възраст значими за цял живот ценности, принципи и норми на стойностна жизнена реализация.

В този съвсем нелек процес, особено в днешния изкушаващ и погубващ личното пространство свят, младите хора още по-настоятелно имат потребността от разбиращото и подкрепящото съпровождане на значимите за тях възрастни. Тази книга ще е изпълнила своята мисия, ако хората от различните поколения почувстват необходимостта да се учат едни от други, да споделят близки ценности и да постигат своите цели заедно.

За отзиви и връзка с авторите използвайте специалната поща: liubopitko@iii-bg.org!

 

Публикувано в Информално образование. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.