І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА”

Фондация “Институт за информални иновации” (ИИИ) със съдействието на Министерство на образованието и науката, РИО София-град и Регионалните инспекторати по образованието в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Стара Загора и Шумен, Синдикат на българските учители, Мрежа на учителите-новатори, Столична библиотека, БНР, в. “Учителско дело” и konkursi.start.bg

организира

І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията”.

Конкурсът цели да провокира въображението, изобретателността, талантите и изследователските способности на децата и учениците в интересна за тях област чрез създаване на електронна „Енциклопедия на забавленията“ като нова културна ценност със световна значимост, развиваща раздела за деца в „Encyclopedia of Entertainment“.

Забавленията са различни видове дейности и занимания за приятно и весело прекарване на времето, отмора и почивка. Могат да бъдат развлечения, увеселения и представления, които носят наслада и радост, и обогатяват информалното учене на всеки човек.

В І Национален конкурс за иновативни идеи (НКИИ) могат да участват:

– деца и ученици в три възрастови групи – І-ІV клас, V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас – индивидуално или колективно;

– възрастни, само когато подпомагат участието на децата като техни консултанти или ръководители, които трябва да бъдат посочени в задължителната Заявка за участие в конкурса, съпровождаща конкурсните материали.

Участниците избират формата, чрез която да представят своите материали за конкурса, съобразно възрастта, възможностите и познанията си:

1. Само заглавия на статии за енциклопедията.

2. Заглавия и текстове на статии за включване в енциклопедията.

3. Илюстрации към статии в енциклопедията (до 3 броя за статия).

4. Източници на информация за разработване на статии за енциклопедията.

5. Имена на потенциални автори на статии за енциклопедията.

6. Комбинация на няколко или на всички предложения от предходните пет позиции.

За приоритетни ще се приемат:

1. Предложения за забавления, свързани с традиционните културни ценности и културното наследство.

2. Предложения, съхраняващи сътворени от хората интересни забавления.

3. Предложения, свързани със създаването или изобретяването на нови забавления.

4. Предложения, доразвиващи с нови статии “Encyclopedia of Entertainment”.

Конкурсните материали се изпращат само в електронен вид в посочената специална електронна поща на организатора.

Материали, които не отговарят на всички изискванията, посочени в Статута на конкурса, няма как да бъдат разглеждани от журито.

Оригиналите на наградените материали задължително се изпращат по пощата до организатора не по-късно от 24 април за участие в Церемонията за обявяване на резултатите от конкурса и бъдещите благотворителни инициативи на ИИИ.

Общите критерии за оценка са: оригиналност на иновативната идеята; съответствие на основната тема; икономичност и приложимост на идеята; естетическо оформление на материалите за конкурса.

Конкретни критерии за оценка в І НКИИ “Енциклопедия на забавленията” са: актуалност на предложената идея за статия в енциклопедията; брой на предложените заглавия за статии; брой и качество на разработените статии; брой и качество на предложените илюстрации; брой и качество на предложените източници за разработване на статиите в енциклопедията; брой на изпълнените критерии.

Одобрените предложения ще влязат в електронна «Енциклопедия на забавленията» с имената на техните автори, а авторите на най-оригиналните предложения ще бъдат вписани в «Почетна книга на иноватора» и ще получат сертификати.

Кроен срок за представяне на конкурсните разработки – 25 март 2014 г. на

електронен адрес: nci@iii-bg.org с тема “Забавления”.

Статутът на конкурса с условията и Заявката за участие по образец

можете да намерите в страница “Конкурси”.

Пожелаваме Ви успех в конкурса!

Фондация “Институт за информални иновации” (ИИИ)

Публикувано в Конкурси. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.