Фонд ИИИ

Фонд „Иновативни и изобретателни идеи“ се управлява от Фондация „Институт за информални иновации“ и набира средства за реализиране на оригинални иновативни и изобретателни идеи на хора от всички възрасти.

Средствата се набират чрез дарения, спонсорство, подаръци и други пожертвования от физически и юридически лица.

Средствата се изразходват по реда на Правилник за извършване на общественополезна дейност на  Фондация „Институт за информални иновации” (Протокол № 1 от 10.11.2010 г.)

Коментарите са затворени.