Digital

ВЕК НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Песента е създадена с финансовата подкрепа на 

Музика и аранжимент – Петър Попов.  Текст – Таня Желязкова-Тея. Изпълнява – Яна Галинова

 https://youtu.be/XMjIFX1d6m0

Новият век – свят с изненади,

прекроява света, забързва света,

хора зависими прави.

Различни два века, различни идеали

прекрояват света, забързват света,

хора зависими прави.

                                                             Двадесет и първи век!

Век на изкуствен интелект!

Три поколения с различен светоглед –

двадесет и първи век!

Новият век – всякакви хора –

едните бързи, другите бавни

решават проблеми еднакви.

Свят с изненади, свят споделен

едните бързи, другите бавни

живеем с проблеми еднакви.

                                                             Двадесет и първи век!

Век на изкуствен интелект.

Три поколения с различен светоглед –

двадесет и първи век!

                                                            Двадесет и първи век!

Век на изкуствен интелект.

Три поколения с различен светоглед –

двадесет и първи век!

Двадесет и първи век! (4)

 ***

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

 20 специфични дигитални умения и 16 курсове от категория “Секторни базови курсове”.

Курсовете в електронна платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.

Повече за курсовете вижте тук: https://www.bia-bg.com/news/view/32166/!

***

ИНФОРМАЛЕН КОДЕКС НА МРЕЖОВАТА ЛИЧНОСТ

 

 1. Мрежова личност: всеки гражданин на света над 18 г., който създава и поддържа електронен контент или ползва създадени от други електронни ресурси в световната мрежа Интернет.
 2. Мрежово дете: всяко дете по света до 18 г., което създава електронен контент или ползва създадени от други електронни ресурси в световната мрежа Интернет съобразно достъпността им за определена възраст.
 3. Мрежов автор: създател на електронен контент.
 4. Авторство: създадено лично произведение за електронно разпространение; при използване на заемки от чужди материали се посочва източника.
 5. Отговорност за качено съдържание: авторът на електронен контент в мрежата, редакторът на сайт и всеки, който качва нещо в интернет, носи персонална отговорност за неговото качество и съдържание.
 6. Правдивост: хората, посочени в т. 5, следва да се предпазват от волното или неволно създаване на фалшиви новини (fake news).
 7. Текстове: авторите на текстове не трябва да забравят, че словото може да се използва като оръжие; посланията трябва да бъдат достъпни за аудиторията, към която са насочени.
 8. Фотоматериали: автентичността на снимките се приветства; използването на технологии за обработка на снимките се допуска за комерсиални цели; исторически и културни ценности се заснемат без туристи.
 9. Видеоматериали: авторите на видеоматериали отговарят за тяхната истинност, художествена или архивна стойност.
 10. Мемове: създателите на този вид продукти за забавление в интернет следва да балансират между хумористичната цел и запазването на честта и достойнството на личностите, които използват за тази цел.
 11. Лайфхак (от англ. life и hack):  предлагащите този вид съдържание за електронно разпространение, условно наречено „добри съвети“ или „инструкции как да живеем правилно“, трябва да отчитат ефектите и резултатите, до които могат да доведат техните съвети при свободния достъп до тях, както за отделната личност, така и за обществото като цяло.
 12. Блогове: блогерите, като модератори на електронен контент за масовото съзнание, понякога предпочитат масовостта пред стойността на съдържанието, но това не винаги е оправдано.
 13. Сайтове:  администраторите на този вид системи от електронните документи в мрежата имат изключителната отговорност за информационните ресурси, които предлагат на световната общност.
 14. Портали: това са публични средства за електронна комуникация в мрежата, които излизат извън обсега на информалното, тъй като техни създатели традиционно са институции със свой собствен стил и протокол за обществена отговорност.

 Този кодекс е информален, защото:

 • не е създаден от институция, а от отделни личности;
 • не е строго организиран и позволява постоянна актуализация;
 • не е създаден по нормативна принуда, а е плод на житейските потребности.
Първоначалният вариант на „Информален кодекс на мрежовата личност“ (ИКМЛ) е качен на специално създадената страница Digital на 06.04.2020 г. в условията на световна пандемия от коронавируса COVID-19 и физическото разделяне на хората чрез самоизолация.

Коментарите са затворени.