ПЕДАГОГИКА НА ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Институтът за информални иновации

с любезното съдействие на

Регионално управление на образованието София-град

Национално издателство за образование и наука «Аз-буки»

Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност

организира Иновативния форум

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДЕЛО НА ВСЕКИ. ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО”

на 22.02 2022 г.,  онлайн

 Сред участниците на форума бяха професори, доценти, доктори на науките, преподаватели, докторанти и студенти от Софийския университет «Св. Климент Охридски», Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», Шуменския университет «Епископ Константин Преславски», експерти от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието София – град, представители на партньорите, патентни представители, финансисти, специалисти по киберсигурност и дигитализация, колеги от неправителствените организации.

Форумът може да бъде проследен на стрийминга в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gTW20anOJfk (започва от 19-та минута на записа).

По време на форума се състоя премиерата на статията „Prolegomena in Pedagogy of Informal Education” (Пролегомени към Педагогика на информалното образование), посветена на Педагогика на информалното образование като нов клон на педагогиката. Публикуването й точно в брой 1 на сп. Педагогика за 2022 г. позволява свободно да бъде свалена оттук: https://azbuki.bg/uncategorized/prolegomena-in-pedagogy-of-informal-education/. При използването й във Ваши публикации, ще бъдем благодарни да ни известите за това на ел. поща found.iii.teya@gmail.com.

Публикувано в ИИИ, Информално образование. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.