Клуб ИИИ

Клуб ИИИ – Идейни, Изобретателни, Иновативни Тази страница е посветена на каузата на Института за информални иновации за разгръщане на потенциала на децата и учениците чрез методите и средствата на ученическото самоуправление  като вид информално учене от всяка паралелка, клас, … Продължете с четенето на Клуб ИИИ