БHC

Библиотека «Homo creabilis»  ISSN 2738-7208  Библиотека «Homo creabilis» е издателски проект на Фондация «Институт за информални иновации» за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания на информални същности, явления и процеси. ***  «Homo creabilis» Library is a publishing project of … Продължете с четенето на БHC