ИНФОРМАЛНИТЕ ИНОВАТОРИ НА 7 ГОДИНИ

Първите седем години от историята на Института за информални иновации /ИИИ/ отлетяха.

Пораснахме с нови идеи, проекти и открития.

Придобихме увереност в себе си и в нашата значимост за развитието на иновативното общество в европейска България.

Постиженията ни се измерват с:

  • популяризирането на информалното образование в интернет на български език чрез сайта на ИИИ;
  • проучването, научно-теоретичното осмисляне и практическото прилагане на стиловете и методите на информалното образование;
  • приемането на термина „информално учене” в българската нормативна уредба /Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение и Закон за насърчаване на заетостта/;
  • планирането, организирането и реализирането на 25 проекта, част от които са: „Образование чрез правене“, „Животът като обучител“, „Езикови иновации“, „Любопитко”, „Изследователска общност за информално образование”, „Енциклопедия на забавленията”, Музикален проект „Мадам, мадам”, „Избери професия”, „Винаги има шанс”, Гражданско образование – ученическо самоуправление, „Цветен свят”, „Какадемия”, „Информални бизнес иновации”, Благотворително парти „Информални иновации”, Летни ваканционни програми за ученици.

Парите в банковата ни сметка твърде скромно се движеха, но истинското ни богатство е фондът на „Банка за идеи и иновации” /БИИ/.

Поднасяме своята искрена благодарност на многобройните ни партньори, приятели и последователи – без тях мисията ни щеше да бъде неизпълнима!

Присъединете се към нашата кауза, за да направим заедно България страна на иновациите!

Настоятелство на ИИИ

Публикувано в ИИИ. Постоянна връзка.

Коментарите са затворени.